Tag

strooming

Browsing

Gemiddeld spenderen we zo’n 8 tot 9 uur per dag op kantoor. U kunt zich wellicht voorstellen dat deze omgeving dan ook van grote invloed kan zijn op de gesteldheid van de werknemers. We noemen deze omgeving ook wel binnenmilieu. Hiermee wordt de lucht en zijn chemische bestanddelen bedoeld, maar het kan ook om bijvoorbeeld licht, straling of geluid gaan op de plek waar u uw werkzaamheden verricht.

Belangrijk is dan ook om er voor te zorgen dat dit binnenmilieu zo “milieuvriendlijk”mogelijk is. U zult ervaren dat dit een positieve uitwerking heeft op de productiviteit en creativiteit van uw medewerkers.

Zo zijn er diverse onderzoeken waarbij wordt aangetoond dat de luchtkwaliteit een belangrijke factor is bij deze productiviteit en de tevredenheid van de medewerkers

Eind tachtiger jaren publiceerde professor Fanger voor het eerst een methode voor de beoordeling van de waargenomen luchtkwaliteit. Daarbij wordt als meetorgaan de menselijke neus gebruikt die gevoelig is voor sensorische prikkels (geuren) en chemische prikkels (chemicaliën). Het is de combinatie van geuren en irriterende componenten in de ingeademde lucht die de waargenomen luchtkwaliteit bepaalt.

De luchtkwaliteit kan worden uitgedrukt in het percentage ontevredenen dat de lucht als onacceptabel ervaart bij binnenkomst in een ruimte. Wanneer dit percentage hoger is dan 25% wordt er geadviseerd een aanpassing te doen in de luchtkwaliteit. Dit kan door middel van het aanleggen van ventilatiesystemen, maar ook het plaatsen van beplanting kunnen de luchtkwaliteit verbeteren.

Ook geluid of beter gezegd geluidsoverlast kan zorgen voor verslechterde concentratie en dit heeft ook weer een neergang van de productiviteit tot gevolg. Zorg ervoor dat medewerkers niet worden afgeleid door storende omgevingsgeluiden, zoals printers, koffiezetapparaten of pratende of bellende collega’s.

Mocht dit niet te voorkomen zijn zorg er dan voor dat er mogelijkheden zijn waarbij medewerkers zich kunnen afzonderen voor een bepaalde periode. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een apart kantoor te hebben waar je even ongestoord kunt werken, maar ook zijn er tegenwoordig  koptelefoons met noice canceling die omgevingsgeluid filteren en er voor zorgen dat uw medewerkers in alle rust kunnen werken.

Bovenstaande zaken brengen uiteraard kosten met zich mee, maar u zult ook ervaren dat het de investering meer dan waard is en uw medewerkers productiever zijn, maar voor dat u over gaat tot deze investeringen is het goed om met uw medewerkers een gesprek aan te gaan wat zij vinden van het huidige binnenmilieu. Zo weet u waar u wel en niet in hoeft te investeren.

Iedereen weet inmiddels wel dat bij langdurig warm weer er een verhoogde kans is op legionella. Deze bacterie ontwikkelt zich het best op stilstaand water en bij een hoge temperatuur. 

Legionella besmetting komt het meest voor in de koude waterleiding. Die worden vaak opgewarmd door een warme omgeving, niet geïsoleerde leidingen of leidingen die te dicht op de koud water leiding liggen. Een legionella bacterie gaat zich boven de 25 graden prettig voelen en bij 37 graden komt deze tot volle bloei en kan zich met een week vermenigvuldigen. In de warm water leidingen komt deze weer bijna niet voor, tenminste als het water maar boven de 55 graden is want dat maakt de legionella bacterie dood. Het is dan ook wel van belang dat de boiler goed functioneert en deze temperatuur tot op aan het tappunt naar deze temperatuur kan brengen anders is de warm water leiding ineens een bron voor legionella besmetting. Dit geldt natuurlijk voor elk bedrijf en huishouden.

Voor wellness bedrijven, waar warm water natuurlijk dé levensader is, is een keuring verplicht. Een organisatie die hier alles van weet, kan adviseren en ondersteuning kan bieden is Strooming. Op de site vindt u al veel informatie in de blogs en video’s die zij publiceren en kunt u uiteraard contact opnemen als u een vermoeden heeft van een besmetting. Ook hier is voorkomen altijd beter dan genezen.