Tag

startup

Browsing

Wanneer je het ondernemerschap net omarmt, sta je in veel gevallen meteen voor enkele forse investeringen. Geen probleem indien je lang genoeg gespaard hebt. Toch is dat voor de meeste starters niet het geval. Zij moeten via andere manieren op zoek gaan naar hun startkapitaal. Hieronder lees je 5 manieren waarop starters hun startkapitaal kunnen vergaren.

Aankloppen bij de bank

Dit is voor de meeste starters de meest logische beslissing. Ze kloppen even aan bij de hun bank en vragen daar een zakelijke lening aan. Uiteraard moeten ze dan wel over een uitgebreid en goed opgesteld ondernemingsplan beschikken, want banken zijn sinds de financiële crisis een stuk kritischer geworden. Heb je een zakelijke lening voor de retail of voor de horeca nodig? Dan zal men bijna altijd een eigen inbreng vragen. Uiteraard kan je daarvoor nog steeds beroep doen op andere financieringsbronnen.

Vrienden of familieleden aanspreken

Banken houden voornamelijk rekening met de financiële situatie. Het geloof in jouw kunnen speelt een minder grote rol. Niemand kent jou uiteraard beter dan jouw familieleden en vrienden. Zij weten als geen ander wat je kan en niet kan, waardoor zij al sneller bereid zijn om kapitaal te verschaffen. Vaak onder de noemer van een lening, maar ook alternatieven zijn mogelijk. Zo zien we steeds meer verhalen opduiken van starters die een eetfestijn organiseren om zo kapitaal op te halen van vrienden en familieleden. Uiteraard onvoldoende om echt aan de slag te gaan, maar soms toch genoeg om de bank te overtuigen. En geef nu toe: een tientje voor een lekkere spaghetti en intussen de startersdromen van een vriend mogelijk maken, wie zou dat nu niet doen?

De overheid springt bij

Afhankelijk van welke investeringen je gaat doen, kan je soms ook bij de overheid aankloppen voor subsidies. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om te starten vanuit een WW-uitkering of een eventueel borgstellingskrediet waarmee je de bank over de streep krijgt.

Crowdfunding

Tenzij je veel (of rijke) kennissen hebt, volstaat het aanspreken van vrienden of familieleden zelden. Via crowdfunding kan je echter een ruimer doelpubliek om steun vragen. Daarvoor kan je beroep doen op online crowdfundingplatformen zoals Kickstarter of Indiegogo. De praktijk leert wel dat crowdfunding vooral interessant is indien je een innovatief idee hebt dat ook echt van betekenis is voor consumenten. Vergeet er uiteraard ook geen voordelen aan te koppelen. Maar denk ook na over de nadelen die eraan verbonden zijn. Je moet de crowd immers overtuigen en is het wel zo wenselijk om al jouw plannen zomaar op het net te gooien?

Beroep doen op andere investeerders

Indien de bank niet overstag gaat, is er meestal sprake van risicokapitaal. Er zijn echter investeerders die graag risicokapitaal verstrekken, zeker indien het gaat om ondernemingen met revolutionaire ideeën. Zij zullen dan zakelijk krediet verstrekken, maar reken wel op hogere interesten. Uiteraard kunnen ze ook andere voorstellen op tafel leggen en zullen ze bijvoorbeeld inspraak vergen door middel van een minderheidsparticipatie of een pandrecht willen vestigen. Ga dan ook na of dit voor jou al dan niet wenselijk is.

 

De start-up lijkt het succesmodel voor ondernemers te zijn. Veel ondernemers denken met hun idee of product de nieuwe Facebook of Über te gaan worden. Start-up coach Quintin Schevernels ziet dat veel start-ups verblind worden door dit soort succesverhalen. Terwijl het overgrote deel faalt. Hij schreef het boek Suits & Hoodies, over het geheim van de succesvolle start-up. Hij noemt hierin 7 factoren die bepalend zijn voor succes.

Start-up coach: 7 belangrijke punten
Schevernels benoemt in zijn boek 7 belangrijke aandachtspunten voor start-ups, de 7 essentials. ‘Ik pretendeer niet dat ik de wijsheid in pacht heb om van een start-up hoe dan ook een succes te maken. Maar de 7 essentials laten de kans op succes wel exponentieel stijgen,’ zegt Schevernels. Welke het zijn? Hier komen ze:

1 – Durf groot te dromen
Allereerst moet je volgens Schevernels groot dromen en grote ambities hebben. ‘Waar zie jij jezelf over 1, 2 of 5 jaar jaar? Waar staat jouw onderneming? Heel rijk worden moet niet je drijfveer zijn. Dat zit bij de meeste start-ups wel goed.’

2 – Wees vernieuwend
Daarnaast moet je vernieuwend zijn, je moet inspelen op veranderingen. Niemand zit te wachten op de zoveelste versie van een product dat iedereen al kent.

3 – Ken de behoefte van je klant
Essential 3 is dat je product perfect moet aansluiten op de behoefte van de klant. ‘Vaak hebben start-ups het al over opschalen terwijl het product nog niet in de behoefte van de klant voorziet. Dat is dé reden dat start-ups falen’, concludeert de start-up coach.

4 – Zorg voor een goed bedrijfscultuur
Ook is het essentieel een goede cultuur binnen het bedrijf te creëren, vindt Schevernels. ‘Als je bedrijf groeit, moet je de cultuur managen. Die verandert namelijk mee met de groei en nieuwe instroom van mensen. Wat bindt jullie gezamenlijk, welke waarden wil je uitdragen als bedrijf en waar voelen jouw mensen zich prettig bij, zodat zij kunnen excelleren?’

5 – Haal talent binnen
Verder is het belangrijk dat je kijkt naar talent op individueel niveau. Schevernels: ‘Je moet altijd voor de toppers gaan en geen genoegen nemen met de tweede keus.’

Het werven van de juiste mensen kost echter tijd. Het kan dus zo zijn dat je je start-up in het begin als zelfstandig ondernemer draaide dient te houden. Om jezelf voor te bereiden op eventuele financiële risico’s zoals het uitblijven van inkomen of werkeloosheid, is het aan te raden een financieel vangnet voor jezelf te creëren. Een van de opties hierin is het afsluiten van een AOV verzekering. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert je verzekeraar een vast bedrag per maand uit, zodat jij je kunt focussen op het pad naar herstel.

6 – Focus, focus en nog eens focus
Focus, dat is essential 6. Als ondernemer zie je overal kansen en die wil je aanpakken. Maar daardoor verlies je focus. Zelfs als je dat allemaal wel aan kunt, kan het voor je medewerkers heel verwarrend zijn. De meest succesvolle bedrijven zijn goed in één ding. Kijk naar Google, daar zijn ze heel goed in het zoeken op internet.

7 – Funding
‘Zorg dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om je doelen te realiseren.’ Pas deze 7 punten toe, en je hebt een veel grotere kans om als start-up om succesvol te worden!