Tag

software

Browsing

Het is in Nederland toegestaan om je salaris- en personeelsadministratie manueel uit te voeren. Toch zetten steeds meer ondernemingen de stap naar softwareoplossingen, omdat dergelijke softwareoplossingen veel voordelen te bieden hebben. Ook voor jouw zaak kan salarisadministratiesoftware echt wel een meerwaarde zijn. Dat bewijzen onderstaande vijf redenen als geen ander.

Voortdurend onderhevig aan veranderingen

Het grote probleem van personeelsadministratie is dat er voortdurend wel wat wijzigt. Neem bijvoorbeeld de recente invoering van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) of de verruiming van de WKR (Werkkostenregeling). Daarnaast ondergaan ook de cao’s wijzigingen, wat het extra ingewikkeld maakt indien er op verschillende groepen medewerkers verschillende cao’s van toepassing zijn. Reken ten slotte dan nog op interne mutaties waarbij medewerkers volgens interne regelingen in andere salarisschalen terechtkomen. Dergelijke wijzigingen zijn eigen aan de personeelsadministratie, maar maken het ook allemaal heel ingewikkeld. Zonder gepaste software verlies je veel tijd om dergelijke wijzigingen uit te werken, terwijl het risico op fouten alleen maar toeneemt. Salarisadministratiesoftware is altijd aangepast aan de actuele wet- en regelgeving en maakt wijzigingen eenvoudig mogelijk.

Besparen op de personeelsadministratie

De salarissen vormen vaak een erg groot deel van het budget van een onderneming, terwijl de bijhorende administratie eveneens veel uren vergt. Via salarisadministratie software is het echter mogelijk om een groot aantal taken te automatiseren. Dat gaat bijvoorbeeld niet alleen om de automatische verwerking van de salarissen, maar kan zelfs zo ver gaan dat het softwarepakket automatisch communiceert met externe instanties zoals verzekeraars, pensioenuitvoerders of de Belastingdienst. Je rekent bovendien naast de tijdsbesparing ook op een foutloze verwerking en communicatie.

Overzicht en inzicht

Softwaretools kiezen steeds voor een eenvoudig en gebruiksvriendelijk portaal dat het overzicht bewaart voor medewerkers en managers. Ze zijn ook vaak van een dashboard voorzien waarop de belangrijkste deadlines, ontwikkelingen, trends en cijfers zijn weergegeven. Hierdoor is het eenvoudiger om voortdurend het overzicht te bewaren. Indien het ook mogelijk is om gedetailleerde rapporten te generen, kan je het zelfs als een beleidsinstrument gebruiken.

Aangepast aan nieuwe werkmethoden

Administratie software

Steeds meer softwareontwikkelaars kiezen ervoor om de personeelsadministratiesoftware in de cloud in te richten. Daardoor is het overal en altijd bereikbaar, ongeacht of je nu op de trein, op kantoor of thuis bent. Zo hoeven medewerkers en managers niet op kantoor aanwezig te zijn om de administratie te raadplegen of wijzigingen door te voeren. Dit maakt thuiswerken en zelfroosteren mogelijk, terwijl het de personeelsadministratie ook helpt om te decentraliseren. Denk bijvoorbeeld aan HR-medewerkers die vanop de werf de personeelsadministratie uitvoeren en hierdoor dichter staan bij het personeel.

Veilige oplossing voor persoonlijke informatie

De personeelsinformatie is automatisch doordrenkt van persoonlijke gegevens. Het is belangrijk dat je dergelijke persoonlijke gegevens voldoende afschermt, zoals ook de recent ingevoerde AVG het benadrukt. Bij een manuele personeelsadministratie dien je zelf te investeren in beveiligingsmiddelen die lang niet altijd volstaan. Wanneer je daarentegen kiest voor een softwarematige oplossing komt die verantwoordelijkheid te liggen bij een derde leverancier die niet alleen beschikt over grotere budgetten, maar ook over een ruimere expertise om een waterdicht veiligheidsbeleid op poten te zetten. Hierdoor voorkom je hoge boetes, kwalijke schadeclaims en reputatieschade.

De Nederlandse exportmarkt groeit! Exporteurs hebben hun export in 2016 met 6% zien stijgen. Voor 2017 wordt zelfs 9% groei verwacht. Vooral de trends van digitalisering en robotisering zorgen ervoor dat er steeds meer technische producten op de markt komen. Ook wordt er meer geïnvesteerd in technisch onderwijs en wordt R&D binnen bedrijven gestimuleerd. Handleidingen en instructiemateriaal zijn nu nog vaak in het Nederlands. Om als exportbedrijf te blijven groeien, is technisch vertalen in andere talen onmisbaar!

Waarom is technisch vertalen zo belangrijk?

Technische documenten bevatten vaak vakjargon. Bepaalde terminologie en uitdrukkingen die binnen het vakgebied worden gebruikt. Dit vakjargon komt terug in instructies, handleidingen en in de software. Bij een goede technische vertaling is de terminologie consequent doorgevoerd. Het vertaalbureau is niet alleen native speaker, maar is ook op de hoogte van de woorden en gebruiken binnen de branche. De vertaler zorgt dat hij de specifieke technische kennis begrijpt zodat hij of zij de tekst perfect kan vertalen en zorgt dat de inhoud overeind blijft staan.

Een gerenommeerd technisch vertalingsbureau vertaalt o.a. handleidingen/ handboeken, instructies, productspecificaties, werkvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. Ook technische rapporten, productbrochures en wetenschappelijke artikelen moeten goed worden vertaald.

Technisch vertalen in meerdere talen

2/3 van de totale Nederlandse export wordt binnen de EU gedaan. Duitsland is hierin nog steeds onze belangrijkste handelspartner. Ook België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Polen staan in de top 5 van belangrijkste exportlanden. Voor een goed begrijpbare technische vertaling is het van belang dat het vertaalbureau native speakers voor deze talen in dienst heeft.

3 tips voor een succesvolle technische vertaling

Bij een technische vertaling komt meer kijken dan alleen het letterlijk vertalen van de woorden. Het is van essentieel belang dat het inhoudelijk klopt. Het is nogal onprofessioneel als er iets fout gaat aan een machine doordat de handleiding niet goed vertaald is. Daarom 3 tips voor een succesvolle technische vertaling.

  1. Kies een gerenommeerd vertaalbureau dat zowel kennis heeft van jouw branche als werkt met native speakers in de taal waarin u uw technische documenten wilt vertalen.
  2. Een belangrijk onderdeel van een technische vertaling is softwarevertaling. Bij softwarevertaling moet de gebruiksvriendelijkheid voor de gebruikers in tact blijven. Ook wordt er gekeken hoe de software in de andere cultuur geïmplementeerd kan worden.
  3. Ga op zoek naar alle technische documenten en laat deze door hetzelfde vertalingsbureau Van handleidingen tot veiligheidsvoorschriften. Van instructievideo’s tot technische rapporten. En van wetenschappelijke artikelen tot werkvoorschriften. Zo zorgt u ervoor dat alles in dezelfde stijl wordt vertaald en consequent wordt doorgevoerd.

Dus, wat is het belang van een technische vertaling binnen de exportmarkt? Zorg voor native speakers die op de hoogte zijn van de terminologie en het vakjargon binnen de branche. Let bij softwarevertalingen op de gebruiksvriendelijkheid voor de gebruikers. En ga op zoek naar alle technische documenten en laat deze door hetzelfde vertaalbureau vertalen.

Breda, 5 januari 2016 – Zes jaar na de officiële introductie werkt ruim 90 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met Windows 7. Daarmee is het met voorsprong het meest voorkomende besturingssysteem op pc’s van eindgebruikers. Dit blijkt uit analyse van circa 3.000 interviews die Computer Profile de afgelopen zes maanden heeft gehouden met IT-verantwoordelijken van Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers.

Het jongste besturingssysteem is Windows 10, geïntroduceerd op 29 juli 2015. De eerste locaties die dit systeem gebruiken, worden nu zichtbaar. Drie jaar na de introductie kent Windows 8 een penetratie van 27 procent, waar dit vorig jaar nog maar 14 procent was. Windows XP lijkt eindelijk door veel bedrijven te worden vervangen door een nieuwer systeem en de penetratie daalt dan ook van 28 procent vorig jaar naar 10 procent nu.

Vijf jaar na introductie is Windows 7 nog steeds het meest gebruikte platform. 90 procent van de geïnterviewde bedrijfsvestigingen werkt met deze variant. Windows Vista heeft nooit een respectabel markaandeel gehad in de Nederlandse zakelijke markt. In 2010 gaf 10 procent van de bedrijven aan hiermee te werken. In 2012 was dat al gehalveerd en op dit moment maakt nog slechts 1 procent gebruik van Vista.

Windows XP was de afgelopen tien jaar zonder twijfel het meest gebruikte besturingssysteem. Hoewel het systeem al in 2001 geïntroduceerd werd, maakt nog steeds 1 op de 10 bedrijfsvestigingen gebruik van desktops of laptops die hierop draaien. Sinds het product in april 2014 ‘end of life’ ging, is het verval wel duidelijk versneld.

Binnen de commerciële sector kozen IT, Telecom & Utilities bedrijven het vaakst voor Windows 8. Ruim een derde van deze bedrijven maakt gebruik van dit Windows-platform. In de publieke sector lopen de segmenten overheid en onderwijs voorop wat betreft migratie naar Windows 8. Drie jaar na de introductie maakt ruim een kwart van de overheidsinstellingen gebruik van Windows 8 en binnen het onderwijs is dit zelfs ruim een derde.

Office-applicaties
Een andere belangrijke succesfactor van Microsoft zijn de Office-applicaties. In januari 2013 introduceerde Microsoft een nieuwe versie: Office 2013. Op dit moment is bijna 1 op de 5 van de Office-applicaties de nieuwste 2013-versie. Office 2010 suite wordt het meest gebruikt: bijna de helft van de geïnventariseerde applicaties betreft deze versie. Ook Office 2003 en 2007 worden nog vaak gebruikt en zijn samen goed voor zo’n 12,6 procent.

Net als op de zakelijke markt voor pc-besturingssystemen heeft Microsoft ook op de markt voor office-applicaties weinig concurrenten. Met een aandeel in de installed base van ongeveer 4 procent lijkt Google hier de belangrijkste. Open source-varianten als OpenOffice en LibreOffice worden slechts beperkt gebruikt. Gezamenlijk vormen al deze toepassingen slechts ongeveer één procent van alle office-applicaties.

CRM staat de laatste tijd steeds meer ‘in the picture’, toch is niet ieder bedrijf even enthousiast. Levert een CRM wel op wat wordt voorspeld? Het is een vraag waar veel ondernemers mee worstelen. Een terechte vraag, want wie wil er nu geen winstgevende resultaten behalen met een CRM? Is er een manier om de scepsis over CRM weg te nemen?

Wat is CRM?
Voordat het antwoord op deze vraag kan worden gegeven, is het belangrijk om te weten wat een CRM is en wat je er als bedrijf mee kunt. Een CRM wordt ook wel een klantrelatiebeheersysteem genoemd. De klant staat daarin centraal. Dit gebeurt door middel van een softwarepakket waarin klantgegevens worden beheerd en interactie mogelijk is met klanten. Vooral sinds het eind van de jaren ’90 van de vorige eeuw, werden CRM systemen steeds populairder.

De mogelijkheden met CRM PerfectView
Vandaag de dag worden werkzaamheden via een CRM veelal online uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij het PerfectView CRM. De belangrijkste doelen van dit systeem zijn klanten werven, klanten behouden, klanten uitbouwen en het creëren van topklanten. De software van PerfectView kan daar uitstekend bij helpen. Als je eerlijk bent als ondernemer, dan is het natuurlijk jouw streven om hiermee aan de slag te gaan.

PerfectView is flink verbeterd
CRM systemen zijn de afgelopen jaren flink gegroeid en verbeterd. Wat tien jaar geleden niet mogelijk was, is nu wel te realiseren. Het is een softwarepakket geworden dat met je meegroeit, in plaats van dat jij meegroeit met het softwarepakket. Alleen daarom al loont het om van PerfectView gebruik te maken of een proefabonnement uit te proberen. Binnen enkele minuten kun je al aan de slag met dit CRM systeem. Wil je liever eerst advies inwinnen bij het bedrijf? Dat kan natuurlijk ook.

Scepsis omtrent het PerfectView CRM kan uiteindelijk alleen worden weggenomen, als je bereid bent enige tijd gebruik te maken van het systeem. Je creëert daarmee de mogelijkheid om te ontdekken of het wel of niet bij je past.

Als ondernemer wil je altijd met volle kracht vooruit om een voorsprong te nemen op je concurrenten. Dankzij de aanschaf van de juiste software zoals Allsolutions , ben je voortdurend in staat om efficiënt te werken en meer winst te boeken met je onderneming. 

Het werken met een ERP systeem biedt je als ondernemer diverse voordelen. Welke zijn dat en hoe kun je daar met jouw bedrijf optimaal van profiteren? 

Eenmalige invoer van data levert tijdsbesparing op

Een ERP systeem is erop gericht om alle bedrijfsprocessen in je onderneming te ondersteunen. Een belangrijk voordeel is dat data slechts eenmaal hoeft te worden ingevoerd. Dit bespaart veel tijd en voorkomt tevens eventuele fouten. De kwaliteit en betrouwbaarheid van data nemen daardoor flink toe. 

Een betere samenwerking en heldere communicatie

Aangezien alle afdelingen binnen jouw bedrijf vanuit één systeem werken, kan er veel beter worden samengewerkt. Hiermee worden bedrijfsprocessen aanzienlijk verkort en kunnen afdelingen zaken beter op elkaar afstemmen. De communicatie zal daardoor flink verbeteren en dat geeft weer duidelijkheid richting klanten. 

Inzage gaat sneller en de verkoop neem toe

Belangrijke gegevens kunnen altijd worden ingezien dankzij de snelle rapportages en analyses die die gemaakt kunnen worden. Dit is voor het management natuurlijk wel zo handig! De afdeling commercie of verkoop kan ook veel beter inspelen op de wensen en behoeften van de klant dankzij een ERP systeem. Dit is natuurlijk van groot belang, want hierdoor kun je veel meer winst behalen met je bedrijf. 

Plan een afspraak met een ERP consultant allsolutionslogo

Werk je met je bedrijf nog niet met behulp van een ERP systeem? Wellicht is het raadzaam eens een adviseur uit te nodigen die samen met jou om de tafel kan zitten en je alle voordelen kan laten zien van Allsolutions. Wellicht dat je binnenkort je omzet weer ziet toenemen! 

Bron afbeelding: allsolutions.nl

Dertien jaar geleden was CRMsystemen.nl de eerste website over softwareselectie. De ‘CRM box’ was het eerste informatiepakket speciaal over dit onderwerp. Websites en informatiepakketten over CRM, ERP, DMS, CMS, HRM, BI en ander bedrijfssoftware volgden. Sinds enkele jaren bundelen alle initiatieven zich onder de naam ICT informatiecentrum. Met nieuwe websites en media neemt het informatieaanbod momenteel snel toe.

Met informatiepakketten, eigen boeken, whitepapers, productinformatie en selectietools publiceert het ICT informatiecentrum informatie over de selectie, implementatie en toepassing van bedrijfssoftware en overige ICT oplossingen. Jaarlijks maken meer dan 150.000 zakelijke beslissers en betrokkenen bij ICT projecten gebruik van de aangeboden informatie. Daarmee is het platform al sinds 2001 de meest geraadpleegde informatiebron bij de keuze van ICT oplossingen en de aanbieders  daarvan. Het ICT informatiecentrum is onafhankelijk en heeft dus geen enkel belang bij de keuze van IT oplossingen.

Groei
De ontwikkelingen van het informatieplatform gaan momenteel hard. Bestaande sites worden vernieuwd en worden herkenbaarder onderdeel  van het ICT informatiecentrum, zoals CRMsystemen.nl en ERPsystemen.nl. Voor een nog completer informatieaanbod zijn kort geleden nieuwe websites geïntroduceerd en staan er diverse andere nog op de planning.

Whitepapers en events
Een van de succesvolle nieuwe websites is ICTwhitepapers.nl. In minder dan een half jaar tijd is de website de snelst groeiende verzameling van whitepapers over de belangrijkste ICT thema’s. Met de website ICTevents.nl had het ICT informatiecentrum al aan enkele maanden tijd genoeg om haar bezoekers het grootste aanbod van aan IT gerelateerde events te kunnen presenteren.

Meer bronnen
De komende maanden neemt het informatieaanbod verder toe: nieuwe boeken, nieuwe websites en nieuwe thema’s. De samenwerking met kennispartners is daarbij onmisbaar. Inmiddels leveren een paar honderd IT specialisten hun bijdrage aan de kennis en informatie die het ICT informatiecentrum vervolgens gratis publiceert. Organisaties die voor de keuze staan van nieuwe bedrijfssoftware of andere ICT toepassingen, doen er in steeds grotere getale hun voordeel mee.