Tag

schulden

Browsing

Als zzp’er zijn de financiën van je bedrijf onlosmakelijk verbonden aan jouw persoonlijke financiën. Je bedrijf is geen afzonderlijk rechtspersoon, waardoor je persoonlijk verantwoordelijk gehouden kunt worden voor schulden die je oploopt in je bedrijfsvoering. Dit in tegenstelling tot bij een BV. Dat is de keerzijde van het volledig kunnen beschikken over de middelen van je bedrijf: gaat het goed, dan kun je jezelf rijk rekenen, maar als het slecht gaat ondervind je daar persoonlijk de problemen van. Wat kun je als je als zzp’er in de schulden terechtkomt?

Betalingsregeling treffen

Het eerste wat je moet doen om te voorkomen dat je verder in de schulden raakt, is op korte termijn je uitgaven proberen te verlagen. Uiteraard zou het ook zeer van pas komen als je je inkomsten kon verhogen. Om je in dat proces wat lucht te geven, is het zinnig om te proberen betalingsafspraken te maken met schuldeisers. Wellicht staan die ervoor open om je wat meer tijd te gunnen om je rekeningen af te betalen, waardoor je alsnog de boel weer zelfstandig op de rit te krijgen.

Oud goud

Hoe hard het ook is, het verkopen van waardevolle zaken kan een instrument zijn om acute financiële problemen het hoofd te bieden. Kijk daarvoor bijvoorbeeld naar ‘oud goud’. Heb je oude sieraden liggen die eigenlijk permanent in een doosje liggen zonder gebruikt te worden? Dan kun je je afvragen wat de waarde ervan is om het toch maar te bewaren. Je kunt oud goud inwisselen bij Inkoop Edelmetaal voor 90 procent van de actuele goudprijs. Heb je zogenaamde ‘gouden tientjes’ in je bezit, gouden tienguldenstukken die vroeger geslagen zijn? De verzamelwaarde daarvan is bij de meeste jaartallen waarin deze gouden tientjes geslagen zijn lager dan de goudwaarde. Je gouden tientjes verkopen voor de goudprijs is dus ook het overwegen waard.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Lukt het niet om het zelf weer op de rit te krijgen, dan is het ‘geluk bij een ongeluk’ van zzp’er zijn dat je ook met schulden die je in je bedrijfsvoering hebt opgelopen een beroep kunt doen op schuldhulpverlening vanuit de gemeente. Een schuldhulpverlener kan dan betalingsregelingen treffen met je schuldeisers. Een vervelende uitkomst van dit traject kan echter wel zijn dat je je bedrijf kwijtraakt. Wil je dat niet, dan is de gemeente niet verplicht om je te helpen. Je kunt dan wel bij een particuliere organisatie aankloppen voor schuldhulpverlening, maar daar hangt dan een prijskaartje aan.

In het uiterste geval, kun je als je je schulden niet meer kunt aflossen een faillissement aanvragen. Dat betekent echter niet dat je daarna verder kunt met een schone lei. Je schulden blijven bestaan en schuldeisers kunnen je nog twintig jaar blijven achtervolgen om hun schulden in te vorderen. Zeker grote organisaties kijken elk jaar opnieuw of er bij jou wat te halen valt.

De afgelopen jaren zit de economie weer in de lift en gaat het op sommige gebieden misschien wel beter dan ooit. Dit is te merken aan allerlei signalen die we uit de markt krijgen.

Zo is de huizenmarkt weer hot en happening. Moesten huizen in de crisisjaren ver onder de aanschafprijs verkocht worden, nu is het tegenovergestelde aan de orde. Kopers moeten nu vaak hoger bieden dan de vraagprijs om kans te maken op het huis van hun dromen.

Ook incassobureaus merken een teruggang in het aantal zaken waarin zij gevraagd worden te bemiddelen. Ook staan zaken minder lang open, omdat het financieel weer beter gaat en de wanbetalers weer sneller uit de schulden komen en ze dus vaak met een regeling ook weer kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen.

Mocht u toch nog te maken hebben met slecht betalingsgedrag van uw debiteuren. Dan is het natuurlijk altijd mogelijk om alsnog een incassobureau in te schakelen om er zo voor te zorgen dat u uw geld alsnog ontvangt.

Het voordeel hiervan is dat het inschakelen van een incassobureau een soort schrikeffect kan veroorzaken bij de wantbetaler en deze daarom sneller tot betalen overgaat.

Bedenk wel dat het ook de relatie met de klant in gevaar kan brengen. Maak dus een goede afweging wanneer u wel of niet voor een incassobureau kiest.

In Haarlem is door deurwaarder Oscar Boeder de website www.schuldenwasstraat.nl gelanceerd. Dit landelijk initiatief biedt werkgevers en schuldeisers de kans om mensen met schulden gericht te (laten) helpen. Op die manier wordt de kans op een algehele armoedeval verkleind. Werkgevers en schuldeisers die investeren in de Schuldenwasstraat bieden schuldenaren een bemoedigend perspectief. Het betreft multidisciplinaire trajecten met professionele hulp door onder anderen budgetcoaches, loopbaanadviseurs, psychologen en belastingadviseurs.

Het idee voor de Schuldenwasstraat kwam van de Haarlemse ondernemer Jan Glas. Hij stemde het af met deurwaarder Oscar Boeder die meteen toehapte. “Ik zie in onze praktijk dat de schuldhulpverlening vooral op basis van vaste werkprocessen plaatsvindt en vaak veel te algemeen is. Wil je voorkomen dat mensen in armoede wegzinken, dan moet je gericht te werk gaan en tijdig maatwerk bieden. Daarbij kan een belangrijke preventieve rol weggelegd zijn voor werkgevers en schuldeisers als banken, verzekeraars, corporaties en energie- en telecombedrijven.”

De cijfers over armoede en schuld zijn volgens Boeder en Glas verontrustend. Eén op de vijf huishoudens staat financieel onder water. Met als gevolg dat ook bedrijven er steeds meer mee te maken krijgen. Niet alleen omdat zij geld van schuldenaren te goed hebben, maar ook omdat een deel van hun eigen werknemers niet meer rond kan komen. Boeder: “Als zij in een neerwaartse schuldenspiraal belanden, kan juist de werkgever het verschil maken door te helpen bij het beheersbaar maken van de problemen en het realiseren van een gedragsverandering.”

De Schuldenwasstraat biedt werkgevers de kans om personeel dat financieel klem zit op basis van een individueel hulptraject stapsgewijs weer ruimte te bieden. Het gaat daarbij om de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven. Zij kunnen bijvoorbeeld in geval van dreigend ontslag tijdig een convenant met de Schuldenwasstraat sluiten. Zo wordt voorkomen dat werknemers na het verliezen van hun baan financieel (verder) wegzakken.

De duur van de trajecten loopt uiteen van één tot maximaal drie jaar. Er is – afhankelijk van de duur en zwaarte – tussen de 1200 en 2000 euro per traject mee gemoeid. In samenspraak met de schuldenaar worden de aard en omvang van de schulden en ook de afloscapaciteit geïnventariseerd. Aansluitend wordt in overleg met deskundigen een plan van aanpak gemaakt. Een budgetcoach ziet toe op de uitvoering daarvan. Boeder: “Wie de Schuldenwasstraat in gaat, komt er aan het eind schoon uit. Dus zónder schuld.”

Het gaat de initiatiefnemers van de Schuldenwasstraat om het beperken en voorkomen van schuldproblemen. Boeder: “Daar heeft niet alleen de werknemer, maar ook de werkgever of schuldeiser baat bij. De praktijk wijst uit dat mensen met schulden vaak niet goed functioneren en het gevaar lopen weg te vallen uit het arbeidsproces. Het zou bedrijven wat waard moeten zijn om met een relatief bescheiden investering zulke financiële en maatschappelijke narigheid te voorkomen.”

De eerste reacties na de lancering van www.schuldenwasstraat.nl zijn dermate positief dat wordt overwogen het concept de komende tijd op basis van een per regio uit te werken coöperatiemodel landelijk uit te rollen.

Alsof het niet al erg genoeg is om al je inkomsten weer uit te geven aan je rekeningen en schulden, krijg  je er ook nog stress bij. En iedereen weet dat stress veel negatieve effecten op ons lichaam heeft. Bijna iedereen heeft een schuld. En ik zit nu ook al te stressen over mijn financiën, zoals mijn creditcard rekening en mijn verzekeringen, dus daarom wil ik u een aantal tips meegeven, hoe u uw schulden kunt verminderen.

  1. Verminder alle kosten aan elektronica, zoals tv abonnement en extra telefoons.
  2. Leer om dat gat in uw hand dicht te maken. Als het nodig is laat je creditcard en pinpas gewoon thuis.
  3. Betaal zo vaak mogelijk met contant geld. Als je het niet kan betalen, is de kans groot dat je het sowieso niet kan veroorloven.
  4. Mis nooit een rekening.
  5. Zorg er voor dat je altijd genoeg geld op je rekening hebt staan, voor als je creditcard rekening wordt afgeschreven, anders kom je onbewust ook snel weer in de schulden te staan.
  6. Bezuinig op je manier van leven. Voel jezelf niet slecht erover. Alleen omdat je niet meer één keer per week uit eten gaat, betekent het niks, behalve dat u geld wilt besparen.
  7. “Guilty pleasures”, iedereen heeft ze, ik ook, maar meestal zijn ze niet eens nodig, dus sla het eens over.
  8. Verkoop de spullen die je niet meer nodig hebt en gebruik je verdiensten voor je schulden.
  9. Neem een tijdelijke bijbaan, als u er tijd voor heeft.
  10. Neem uw lunch mee van huis. Zo bespaart u al snel  €60,- per week.

Het zijn misschien kleine dingen, maar in de loop van de tijd zullen ze er zeker voor zorgen dat je schulden helemaal niet meer zo veel zijn.