Tag

scholing

Browsing

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) presenteerden vandaag tijdens de Horecava de nieuwe Arbeidsmarktrapportage horeca. De resultaten laten zien dat de werkgelegenheid in de horeca verder toeneemt. Tussen 2020 en 2025 zijn jaarlijks zo’n 150.000 nieuwe mensen nodig. Daarnaast laat het onderzoek zien dat de horeca een branche is, die behoefte heeft aan flexibiliteit en zich kenmerkt door een hoge dynamiek. De groei komt namelijk geheel voor rekening van uitzendkrachten/ oproepkrachten en zzp’ers. Voor de komende jaren blijft het vinden van voldoende personeel in de horeca nog steeds lastig. Het langer behouden van personeel is de komende jaren dan ook topprioriteit voor de horecabranche. Tussen 2020 en 2025 zijn jaarlijks zo’n 150.000 nieuwe mensen nodig. Daarnaast laat het onderzoek zien dat de horeca een branche is, die behoefte heeft aan flexibiliteit en zich kenmerkt door een hoge dynamiek. De groei komt namelijk geheel voor rekening van uitzendkrachten/ oproepkrachten en zzp’ers. Voor de komende jaren blijft het vinden van voldoende personeel in de horeca nog steeds lastig. Het langer behouden van personeel is de komende jaren dan ook topprioriteit voor de horecabranche.

Het onderzoek werd net als afgelopen jaren in opdracht van KHN en SVH uitgevoerd door ABF Research. De Arbeidsmarktrapportage horeca geeft cijfermatig inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen over de werkgelegenheid bij horecabedrijven.

Werkgelegenheid blijft groeien

Het aantal mensen dat werkzaam is in de horeca is tussen 2013 en 2019 gegroeid van 371.000 naar 466.000. De verwachting is dat dit aantal toeneemt tot 559.000 mensen in 2025. Dit is ruim 9000 meer dan afgelopen jaar werd voorspeld.

Oproepkrachten en zzp’ers

De groei komt in aantallen medewerkers vrijwel geheel voor rekening van uitzendkrachten/oproepkrachten en zzp’ers (niet in loondienst). Het aandeel van mensen dat in loondienst werkt is gedaald van gemiddeld 65% naar 58%. In de hotellerie was de daling het grootst: bijna 10 procentpunten. Het aandeel van mensen met een vaste arbeidsovereenkomst daalde tussen 2013 en 2019 van 37% naar 29%. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Door sterke pieken, dalen en seizoensinvloeden blijft flexibiliteit voor de horeca noodzaak. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert hier niets aan, maar zorgt wel voor forse administratieve verplichtingen, een hoge WW-premie en dus loonkostenverhoging voor de horecaondernemer. En het is een verhoging waarvan niet één euro ten goede komt aan de medewerker. Dit staat nog los van het financiële risico dat ondernemers nu lopen, doordat ze vaste uren moeten gaan aanbieden waarvoor in het bedrijf eigenlijk geen basis is. Dit betekent een enorme extra lastendruk in een branche waar de marges al laag zijn.”

Jaarlijks 148.700 tot 153.200 nieuwe mensen nodig

Wanneer we de vervangingsvraag door uitstroom, doorstroom en groei bij elkaar optellen, heeft de horecabranche tot 2025 jaarlijks tussen 148.700 en 153.200 nieuwe mensen nodig. Netto zijn dat bijvoorbeeld 17.000 koks terwijl er jaarlijks 2.800 met een diploma uit het beroepsonderwijs stromen. Het is duidelijk dat vraag en aanbod niet overeenkomen.

Mensen langer behouden noodzakelijk voor horeca

Uitstroom voorkomen is cruciaal. We zien dat één op de drie personen die de horeca verlaat, een professional met een afgeronde horecaopleiding is en/of ten minste vijf jaar van de afgelopen zes jaar in de horeca heeft gewerkt. Dat is de kurk van onze bedrijfstak en deze mensen moeten we zeker proberen te behouden. Robèr Willemsen: “Medewerkers zoeken naar een goede balans tussen werk en privé. Deze balans verandert in elk mensenleven. Praat erover met je medewerkers en probeer bij hun wensen aan te sluiten.”

Gemiddeld werken mensen tweeëneenhalf jaar in de horeca. Bij mensen met een vakopleiding zien we bij koks dat na vijfeneenhalf jaar nog 51% in de horeca werkt en van gediplomeerde medewerkers in de bediening nog 32%. Dit laatste percentage is lager dan afgelopen jaar.

Scholing belangrijk

Gemiddeld werken mensen tweeëneenhalf jaar in de horeca. Bij mensen met een vakopleiding zien we bij koks dat na vijfeneenhalf jaar nog 51% in de horeca werkt en van gediplomeerde medewerkers in de bediening nog 32%. Dit laatste percentage is lager dan afgelopen jaar.

Ongeveer een kwart van alle werkenden in de horeca heeft het afgelopen jaar aan scholing gedaan. Dat lijkt veel, maar dit is allesomvattend en is ook inclusief korte trainingen. “Dit fenomeen is typerend voor de horeca, waar het grootste gedeelte van de opleidingen bestaat uit tweedaagse opleidingen voor bijvoorbeeld leermeester, sociale hygiëne en productgebonden cursussen op het gebied van bijvoorbeeld wijn en koffie. Daarnaast zien we voor het eerst een forse opmars van meer langdurige trajecten. In de afgelopen drie jaar hebben ruim 2500 medewerkers succesvol een opleiding tot keuken- of bedieningsassistent afgelegd. Daarnaast stromen enkele honderden koks via een brancheopleiding met een SVH-diploma de branche in”, aldus Ricardo Eshuis, directeur SVH.

Horeca kent veel tevreden medewerkers

Voor het eerst is in het onderzoek ook gebruik gemaakt van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Hieruit blijkt dat personen die werkzaam zijn in de horeca over het algemeen tevreden zijn. In 2017 gaf 69% van de medewerkers aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over hun werk; slechts 12% was ontevreden tot zeer ontevreden. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Dit hoge tevredenheidspercentage laat zien dat flexibel werk niet per definitie slecht is, zoals de overheid met de WAB doet voorkomen. Zeker jonge werknemers hebben zelf juist behoefte aan flexibiliteit.”

Nieuw! Dashboards gegevens arbeidsmarkt per regio en/of bedrijfstype

Dit jaar zijn voor het eerst ook dashboards ontwikkeld. Hiermee wordt het heel gemakkelijk voor ondernemers, bestuurders, opleiders, UWV en gemeenten om voor de eigen regio en/of het eigen sub-bedrijfstype de arbeidsmarktkengetallen op te zoeken en om hier vervolgens gericht arbeidsmarktbeleid op te ontwikkelen.

Bron: KHN

U heeft een eigen zaak, maar wil hier graag nog verder voor studeren? U wilt bijblijven en alle nieuwe informatie, technieken en ontwikkelingen in uw bedrijfstak blijven volgen? Tijd voor wat scholing! Maar, hoe doet u dat dan met de kosten? Moet u dat allemaal uit eigen zak betalen? Goed nieuws, scholing voor zzp’ers kunt u tegenwoordig opvoeren bij de belastingaangifte.

Scholing
Waarom is deze regel ingevoerd? Omdat scholing de kansen verbetert op nieuwe opdrachten. Kortom, u krijgt een eerlijke kans om te strijden tegen uw concurrentie! Het verhoogt de productiviteit. De overheid vindt het daarom een goed idee om ondernemers scholing te laten volgen.

Aftrekbaar
Is de cursus of opleiding nodig voor het bedrijf dat u heeft? Dan kunt u deze scholingskosten opvoeren als persoonsgebonden aftrek bij de belastingaangfite. Deze scholing zal er wel voor moeten zorgen dat u een betere positie krijgt op de arbeidsmarkt.

Voorwaarde
Trekt u deze scholingskosten al af als ondernemingskosten van de belastbare winst? Dan is deze regeling niet voor u bedoeld.

Dat is goedkoop studeren. Grijp uw kans en blijf bij!

UTRECHT, 21 januari 2014 – FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 15.000 zzp’ers, biedt via hun ZZP Academy nu ook e-learning modules aan. Deze e-learning modules bieden zzp’ers de flexibiliteit om de trainingen te volgen wanneer het hen uitkomt. FNV Zelfstandigen biedt hiermee een oplossing voor zzp’ers die zichzelf willen ontwikkelen op een moment dat hen het beste schikt.

Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen: “De e-learning modules zijn populair onder zzp’ers omdat we ze hiermee een flexibele manier geven om trainingen te volgen. Ze kunnen dit vanuit hun eigen werkplek en in hun eigen tijd doen. Om deze reden vroegen onze leden zelf naar deze optie. Zzp’ers vinden het nog steeds belangrijk om zich te blijven ontwikkelen én te blijven investeren in hun onderneming. We zien dat online expertise een steeds hogere prioriteit krijgt, zo zijn onze trainingen op het gebied van online marketing, websiteconversie en netwerken erg populair. Met deze trainingen kunnen zzp’ers hun onderneming professionaliseren en blijven ze investeren in zichzelf en hun bedrijf.”

De meest populaire e-learning module is online marketing. Deze training richt zich op het genereren van traffic naar de website met het uiteindelijke doel om de omzet te laten stijgen. De training kan door leden van FNV Zelfstandigen zowel compleet als in losse modules worden gevolgd. Daarnaast maken veel zzp’ers gebruik van de e-learning training over netwerken. “Netwerken is een essentieel onderdeel van ondernemerschap en we merken dat veel zzp’ers zich op dit gebied willen ontwikkelen. Met deze training willen we zzp’ers helpen om op een toegankelijke manier een goed netwerk op te bouwen. Deze training is beschikbaar voor bestaande leden maar ook voor niet-leden,” aldus Linde Gonggrijp.

FNV Zelfstandigen biedt daarnaast ook e-learning modules aan in onder andere ‘VOL-VCA’. Deze training is specifiek gemaakt voor zzp’ers die te maken hebben met gevaarlijke omstandigheden, zoals in de bouwsector. Steeds meer opdrachtgevers besteden namelijk hun werk alleen nog uit aan gecertificeerde rechtspersonen. Een zzp’er heeft hier een VOL-VCA persoonscertificaat voor nodig.

De ZZP Academy bestaat bijna twee jaar en biedt trainingen en voorbeelddocumenten in diverse aandachtsgebieden om de kennis en ondernemersvaardigheden van zelfstandigen te versterken. Zo wordt de training ‘Start met een contract’ op regelmatige basis gegeven. Met deze gratis training bereidt FNV Zelfstandigen zzp’ers voor hoe ze een goed contract kunnen opstellen. De trainingen zijn te volgen door leden en niet-leden van FNV Zelfstandigen.

Over FNV Zelfstandigen

FNV Zelfstandigen is een belangenbehartiger voor zzp’ers die zich richten op innovatief ondernemerschap. FNV Zelfstandigen wil gezond en innovatief ondernemerschap stimuleren  in alle facetten van de bedrijfsvoering en zet zich in voor collectieve en individuele voorzieningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van zzp’ers. Door goede afspraken te maken met overheidsinstanties en andere externe partijen draagt FNV Zelfstandigen bij aan wet- en regelgeving die de positie van zelfstandig ondernemers versterkt. Naast het faciliteren en stimuleren van een platform waar zelfstandig professionals elkaar ontmoeten en hun netwerk uitbouwen, kunnen zij ook op individueel niveau terecht voor juridisch advies, incasso en diverse trainingen via de ZZP Academy. FNV Zelfstandigen is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk met ruim 15.000 leden. Meer informatie is te vinden op www.fnvzpp.nl of volg ons op Twitter @FNVZZP.