Tag

schilders

Browsing

De schilders en onderhoudsbedrijven hebben een nieuwe cao. De afgelopen twee weken hebben zowel werknemers als werkgevers het, tussen OnderhoudNL en vakbond LBV, bereikte principeakkoord tijdens achterbanraadplegingen en voorlichtingsbijeenkomsten kunnen beoordelen. “De stemresultaten waren zeer overtuigend voor deze vernieuwde cao, ondanks dat de FNV anders heeft willen voorspiegelen tijdens de uitgevoerde tegenacties”, zegt Ger IJzermans, onderhandelaar namens LBV. “Wij zijn blij met deze uitslag, nu kunnen we weer verder”.

Belangrijk speerpunt in de nieuwe cao vormt het verkrijgen van de uitzonderingspositie op de Wet Werk en Zekerheid, waarmee de onderbrekingstermijn tussen twee contracten van zes naar drie maanden wordt teruggebracht. Hiermee komt er meer werkzekerheid voor de werknemers.

OnderhoudNL is eveneens tevreden met het bereikte resultaat. Voorzitter van OnderhoudNL Ruud Maas: “Voor ons stond voorop dat we een moderne, flexibele en toekomstbestendige cao wilden afsluiten. We zetten nu écht in op Duurzame Inzetbaarheid van onze medewerkers. Deze regeling, bekostigd door werkgevers, helpt onze medewerkers gezond en op verantwoorde manier in hun werk naar hun pensioen toe te werken, zelfs wanneer nodig buiten onze bedrijfstak”.

Flexibel is deze cao na de verbreding van het dagvenster en aanpassing van de contracten van de leerlingen, waardoor maatwerk geboden wordt en meer leerwerkplekken zullen ontstaan. Pure noodzaak voor de vergrijzing in deze bedrijfstak.

Al deze zaken leiden tot een verbeterde verhouding tussen loonkosten voor ouderen en jongeren, waarmee deze cao eveneens toekomstbestendig is”, aldus Maas. Daar draagt het inregelen van naleving en handhaving van de cao ook toe bij. En, voor onze medewerkers wel heel essentieel, deze vernieuwing biedt ruimte voor flinke loonsverhogingen. In 2016 nog een éénmalige uitkering en in 2017 een structurele loonsverhoging van 4,75%!

De cao zal bij het Ministerie worden aangemeld en het verzoek om de cao Algemeen Verbindend te verklaren, zal spoedig daarna bij de minister van Sociale Zaken worden ingediend. Na het verstrekken van de Algemeen Verbindend Verklaring, zal de cao gelden voor alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van deze cao wat bijdraagt aan het, voor onze bedrijfstak belangrijke, gelijke speelveld.