Tag

scheidingsprofs.nl

Browsing

Heb jij een eenmanszaak, of ben je met je partner of andere personen eigenaar van een V.O.F. of B.V. en ga je scheiden? Naast de bezittingen die jij en je partner privé hadden, moet er dan ook gekeken worden naar het bedrijf. Het kan namelijk zijn dat je partner ook recht heeft op een gedeelte van het bedrijf, of de waarde hiervan.

Heb jij een V.O.F. of een eenmanszaak of waren jullie samen eigenaar van een V.O.F. en kunnen jullie het samen gemakkelijk eens worden over de verdeling? Dan is online scheiden een snelle en goedkope oplossing. Komen jullie er samen niet uit, dan is het raadzaam zo snel mogelijk de bemiddelaars van Scheidingsprofs.nl in te schakelen.

Recht op (aan)deel van de onderneming?

Je partner kan recht hebben op een gedeelte van (de waarde van) je onderneming of aandelen als jullie in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, of als het bedrijf of de aandelen uitgesloten zijn van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Maar zelfs als je partner geen mede-eigenaar is van het bedrijf kan hij of zij toch nog recht hebben op een uitkoopbedrag. Op basis van ‘redelijkheid en billijkheid’ heeft de meewerkende partner recht hierop vanwege de investering die hij of zij in de onderneming heeft gedaan. Het kan zijn dat de partner mee heeft gewerkt in de onderneming zonder hiervoor loon te ontvangen of slechts een klein bedrag, of een verzorgende rol in de thuissituatie op zich heeft genomen. De partner moet de gedane investering wel aan kunnen tonen.

Waardebepaling van je onderneming

Zijn jullie overeengekomen of en welk recht je partner heeft op een (aan)deel van het bedrijf? Dan moet vervolgens de waarde van een bedrijf vastgesteld worden om te komen tot bijvoorbeeld een uitkoopsom. Hierbij is de hulp van je eigen accountant, maar ook vaak van een onpartijdige accountant nodig. Jaarrekeningen zijn namelijk vaak zodanig opgesteld dat de winst zoveel mogelijk wordt verlaagd zodat de te betalen belasting zo laag mogelijk uitvalt. Dit kan een vertekend beeld geven van de waarde van het bedrijf.

Er zijn diverse methoden om de waarde van een bedrijf vast te stellen, zoals:

  • de intrinsieke waarde (bezittingen minus schulden);
  • de rentabiliteit (te verwachten jaarwinst vermenigvuldigd met vaak vijf); of
  • de DCF-methode of discounted cash flow (jaarlijks beschikbare kasstroom).

Toekomst van het bedrijf

Zodra is vastgesteld op welk bedrag je partner recht heeft, moet gekeken worden of dit zomaar uit het bedrijf gehaald kan worden. Zeker in het geval van een eenmanszaak of V.O.F. is dit niet zomaar het geval. Ga je het bedrijf dan verkopen of wil je het zelf graag voortzetten? In dat laatste geval is het vaak nodig om een lening af te sluiten voor de uitkoopsom, of een betalingsregeling met je partner overeen te komen. Houd er wel rekening mee dat dit geen gevaar oplevert voor de continuïteit van je bedrijf, waar overigens je partner ook belang bij heeft in dat geval.