Tag

robeco

Browsing

Er bestaan allerlei misverstanden over beleggen. Het is zaak om goed in beeld te krijgen wat wel en niet waar is bij het maken van een goede afweging of beleggen iets voor u is.

Misverstand 1: Beleggen is iets voor mensen met veel geld


Beleggen is geschikt voor mensen die hun vermogen willen laten groeien, maar ook voor wie vermogen wil opbouwen.  Verschillende partijen bieden de mogelijkheid om maandelijks een klein bedrag te beleggen. Als u daarmee op tijd begint, zouden die investeringen op de lange termijn kunnen groeien tot een mooi bedrag. Het is belangrijk dat u erop let om alleen geld te beleggen dat u voor langere tijd kunt missen.

Misverstand 2: Voor beleggen is veel kennis nodig


De meeste automobilisten weten precies wat er gebeurt als ze hun wagen in de eerste versnelling zetten en het gaspedaal indrukken, zonder dat ze enig idee hebben hoe dit werkt of hoe de motor in elkaar steekt. Ze vertrouwen erop dat de autofabrikant voldoende kennis van zaken heeft om een goed product af te leveren waarvan de werking zich eenvoudig laat doorgronden. Hierdoor is het mogelijk om zonder technische kennis van zaken toch met een goed product de weg op te gaan. Als u geen verstand heeft van beleggen, kunt u investeren in een beleggingsfonds met een beheerder die inspeelt op ontwikkelingen in de financiële wereld.

Misverstand 3: Beleggen is net gokken


De koersen van aandelen en obligaties fluctueren, zodat er altijd risico’s verbonden zijn aan beleggen. Hoewel de uitkomst bij gokken en beleggen onzeker is, heeft u bij beleggen veel meer mogelijkheden om uw risico te verlagen. Dat kan bijvoorbeeld door het vermogen te spreiden over verschillende soorten beleggingen. Als u alleen belegt met geld dat u voor langere tijd kunt missen, vermijdt u het gevaar dat u op een heel ongunstig moment moet verkopen. Op de lange termijn wordt het koersverlies in slechte beurstijden vaak goedgemaakt door dividendinkomsten en door jaren met positieve rendementen. Als u bijvoorbeeld in 2000 met beleggen was begonnen, had u tijdens de internetcrisis in 2001 en de financiële crisis in 2008 verliezen geleden. Desondanks had u over de afgelopen 16 jaar met beleggen een hoger rendement behaald dan bijvoorbeeld met sparen. Uiteraard geven in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst. De rendementen van sparen en beleggen door de jaren heen kunt u vergelijken in een speciale tool van Robeco.

Belangrijke informatie
Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam

Beleggen brengt verschillende soorten risico’s met zich mee. Een goede spreiding is de beste strategie om die risico’s minder groot te maken.

Het is zaak om even goed door uw financiën te lopen voordat u begint met beleggen. Als u elke maand nauwelijks tot geen geld overhoudt of als u nauwelijks een buffer heeft voor onvoorziene of vervangingsuitgaven, is het verstandig om te wachten met het zetten van een stap over de drempel van de beurs. Daarnaast moet u bereid zijn om risico te nemen over uw vermogen om een beter resultaat na te streven dan sparen. Robeco belegt sinds 1929. De belangrijkste les die we geleerd hebben is dat de richting van de financiële markt zich niet laat voorspellen, maar dat beleggers die bereid zijn om ondanks de prijsschommelingen een consistente koers volgen op de lange termijn daarvoor beloond worden. Beleggers in Robeco-fondsen profiteren van de kennis en ervaring die in bijna 90 jaar beleggen is opgedaan. In deze serie beleggen in beleggingsfondsen kunt u lezen wat de andere voordelen zijn van beleggingsfondsen en wat u als beginnende belegger mag verwachten.

Als u gaat beleggen loopt u het risico dat de waarde van uw investering afneemt. Dit risico kan opgesplitst worden in twee vormen. Het komt geregeld voor dat de beurskoers van een aandeel stijgt of daalt door nieuws dat alleen betrekking heeft op de onderneming, zoals de publicatie van jaarcijfers of bij een brand in een fabriek. Dit is het zogeheten bedrijfsspecifieke risico. Het is mogelijk om dit risico te verkleinen door uw beleggingen te verdelen over meerdere aandelen. Als een van uw aandelen hard onderuit gaat door een grote tegenvaller, komt die klap veel harder aan wanneer u slechts twee aandelen in portefeuille heeft dan wanneer in u twintig aandelen belegt. Investeren in een beleggingsfonds is een goede keuze als u met een relatief bescheiden vermogen gespreid wilt beleggen.

Marktrisico
Behalve door bedrijfsspecifieke factoren worden beurskoersen ook beïnvloed door ontwikkelingen die de hele markt raken, zoals de publicatie van economische cijfers of verkiezingen. Dit soort ontwikkelingen valt in de categorie marktrisico. In tegenstelling tot het bedrijfsspecifieke risico is het niet mogelijk om de portefeuille via het spreiden over meerdere aandelen te beschermen tegen het marktrisico. Deze risicovorm vraagt om een andere aanpak.

Spreiden
Een goede manier om de invloed van het marktrisico te verkleinen is door het vermogen te verdelen over verschillende soorten beleggingen. Een beleggingscategorie zoals staatsobligaties reageert heel anders op financieel nieuws en op verschuivingen in het marktsentiment dan aandelen. Er zijn speciale mixfondsen die het vermogen verdelen over verschillende categorieën (meestal aandelen, obligaties en cash), waardoor ze minder gevoelig zijn voor de grillen van de aandelenmarkt. Een betere optie is het combineren van . Uit de grafiek hieronder komt mooi naar voren dat de dalen dan beduidend minder diep zijn en de toppen minder hoog. De waarde schommelingen zijn een stuk kleiner dan wanneer u alleen was gaan beleggen, maar u krijgt wel uitzicht op een rendement dat boven de spaarrente ligt.

In het kort: het belang van spreiden

 • Door het vermogen te verdelen over een groot aantal aandelen voorkomt u dat een tegenvaller bij één bedrijf veel schade aanricht in de beleggingsportefeuille
 • Als u behalve in aandelen ook investeert in staats- en bedrijfsobligaties beperkt u de waarde schommelingen van uw beleggingen

Wilt u in een goede spreiding aanbrengen binnen uw beleggingen? Bekijk dan de beleggingsfondsen van Robeco.

­Belangrijke informatie
Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam

Als u regelmatig controleert of uw beleggingsportefeuille goed in balans is en of het risicoprofiel nog aansluit bij uw doelstelling, kunt u zich veel ellende besparen.

Het is zaak om even goed door uw financiën te lopen voordat u begint met beleggen. Als u elke maand nauwelijks tot geen geld overhoudt of als u nauwelijks een buffer heeft voor onvoorziene of vervangingsuitgaven, is het verstandig om te wachten met het zetten van een stap over de drempel van de beurs. Daarnaast moet u bereid zijn om risico te nemen over uw vermogen om een beter resultaat na te streven dan sparen. Robeco belegt sinds 1929. De belangrijkste les die we geleerd hebben is dat de richting van de financiële markt zich niet laat voorspellen, maar dat beleggers die bereid zijn om ondanks de prijsschommelingen een consistente koers volgen op de lange termijn daarvoor beloond worden. Beleggers in Robeco-fondsen profiteren van de kennis en ervaring die in bijna 90 jaar beleggen is opgedaan. In de serie beleggen in beleggingsfondsen kunt u lezen wat de andere voordelen zijn van beleggingsfondsen en wat u als beginnende belegger mag verwachten.

U kunt uw portefeuille op verschillende manieren beschermen tegen de risico’s die verbonden zijn aan beleggen. Het gevaar dat een tegenvaller bij een bepaald bedrijf of in een sector hard aankomt wordt bijvoorbeeld snel kleiner als u uw beleggingen goed spreidt over meerdere aandelen en verschillende soorten beleggingen. Op de langere termijn liggen er ook andere gevaren op de loer waar u rekening mee moet houden.

Portefeuille in balans
De waarde van beleggingen stijgt en daalt. Hierdoor bestaat het gevaar dat het beschermende effect van spreiding minder groot wordt. Dat laat zich het beste uitleggen aan de hand van een simpel voorbeeld. Als u uw vermogen gelijk verdeelt over twee beleggingsfondsen, hebben de koersschommelingen van beide fondsen evenveel invloed op uw rendement.

Dat verandert als de koers van het ene fonds na verloop van tijd verdubbelt van 100 naar 200, terwijl het andere juist daalt van 100 naar 50. Hierdoor weegt het eerste fonds maar liefst vier keer zo zwaar mee als het tweede. Hoewel de beleggingen aanvankelijk evenwichtig gespreid waren, zal een tegenvaller bij het ene fonds zich veel harder laten voelen dan bij de andere onderneming. Om dit soort scheefgroei tegen te gaan, is het verstandig als u ten minste een keer per jaar kijkt of uw portefeuille nog goed in balans is.

Risico afbouwen
Als u net begint met beleggen, kiest u ervoor om bepaalde risico’s te nemen om mogelijk uitzicht te krijgen op een rendement dat hoger is dan dat van een spaarrekening. Een lange horizon is daarbij heel belangrijk, aangezien er dan voldoende tijd is om de schade van mogelijke koersdalingen in te lopen dankzij jaren met hogere rendementen. Naarmate het moment dichterbij komt waarop u uw vermogen nodig heeft – bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of omdat de kinderen gaan studeren – blijft er steeds minder tijd over om eventuele koersschade in te lopen.

Om te voorkomen dat u bijvoorbeeld in het jaar voor pensionering een groot deel van uw vermogen verliest als gevolg van een slecht beursjaar, is het verstandig om ruim voor de einddatum het risico af te bouwen. Dat kan door vermogen over te hevelen van risicovolle beleggingen zoals aandelen naar veiligere categorieën zoals spaargeld of staatsobligaties. Als u het zelf lastig vindt om de balans op de juiste wijze bij te stellen, is het een optie om te kiezen voor een oplossing waar dat automatisch gebeurt zoals bij Life-Cycle fondsen bij Robeco.

In het kort: beleggingsportefeuille beschermen

 • Controleer regelmatig of de portefeuille nog goed gespreid is
 • Bouw risico af naarmate de einddatum dichterbij komt

Wilt u meer weten hoe u een beleggingsportefeuille moeten maken en bijhouden? Bekijk dan de quick-course video over dit onderwerp.

­Belangrijke informatie

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam

Beleggen is alleen geschikt voor wie een lange adem heeft. Naarmate uw investeringshorizon langer is, neemt de kans op een aantrekkelijk rendement toe.

Het is zaak om even goed door uw financiën te lopen voordat u begint met beleggen. Als u elke maand nauwelijks tot geen geld overhoudt of als u nauwelijks een buffer heeft voor onvoorziene of vervangingsuitgaven, is het verstandig om te wachten met het zetten van een stap over de drempel van de beurs. Daarnaast moet u bereid zijn om risico te nemen over uw vermogen om een beter resultaat na te streven dan sparen. Robeco belegt sinds 1929. De belangrijkste les die we geleerd hebben is dat de richting van de financiële markt zich niet laat voorspellen, maar dat beleggers die bereid zijn om ondanks de prijsschommelingen een consistente koers volgen op de lange termijn daarvoor beloond worden. Beleggers in Robeco-fondsen profiteren van de kennis en ervaring die in bijna 90 jaar beleggen is opgedaan. In de serie beleggen in beleggingsfondsen kunt u lezen wat de andere voordelen zijn van beleggingsfondsen en wat u als beginnende belegger mag verwachten.

Zelfs de beste belegger weet niet of de aandelenkoersen de komende dagen of weken gaan stijgen of dalen. Het is een aardig tijdverdrijf om te voorspellen of een beursindex op een bepaalde dag hoger of lager gaat sluiten, maar het heeft niets te maken met beleggen als middel om op de lange termijn vermogen op te bouwen. De sleutelwoorden in die zin zijn ‘lange termijn’.


Totaalrendement van S&P 500 Index sinds 1871 / Bron: Robert Shiller

Als uitgangspunt hebben we hier de S&P 500 index genomen. Een aandelenindex van de Verenigde Staten. In de bovenstaande grafiek ziet u dat de rendementen na één jaar beleggen in het verleden behoorlijk varieerden. De staaf met een rendement van 0% tot 10% is het langst. Gemiddeld kwam het rendement bijna eens in de vier jaar (23%) binnen deze bandbreedte uit. Aan de linker- en rechterkant van de hoogste staaf worden de balkjes steeds korter, wat betekent dat deze rendementen in het verleden minder vaak zijn voorgekomen. De kans dat u een rendement haalde van -10% of lager is 16%. Dat betekent dat u er rekening mee moet houden dat u gemiddeld eens in de zes jaar de waarde van uw beleggingen flink ziet dalen.


Totaalrendement van S&P 500 Index sinds 1871 / Bron: Robert Shiller

Als de gemiddelde rendementen over een periode van vijf jaar naast die van een jaar worden gelegd, valt al snel op dat de middelste groep staven langer worden. Het komt regelmatig voor dat het rendement heel hoog of heel laag ligt als u voor een periode van één jaar belegt. Bij een periode van vijf jaar is die kans heel erg veel kleiner geworden, aangezien goede jaren het effect van slechte periodes opheffen en andersom. De kans op een gemiddeld rendement van -10% of minder was over een periode van vijf jaar nog maar 1%. Dat is 1 op 100, tegenover 1 op 16 bij een beleggingsperiode van slechts een jaar.


Totaalrendement van S&P 500 Index sinds 1871 / Bron: Robert Shiller

Naarmate de beleggingsperiode langer wordt, neemt de kans toe dat het gemiddelde rendement tussen 0% en 10% uitkomt. In het verleden lag het daadwerkelijke rendement maar liefst 87% van de tijdsperiodes van twintig jaar binnen deze bandbreedte. Oftewel: met een beleggingshorizon van twintig jaar, had u 7 van de 8 keer een dergelijk rendement behaald.

Vroeg beginnen
Hoe langer uw beleggingshorizon is, des te groter is historisch gezien uw kans op een positief rendement. Dat komt omdat er meer goede dan slechte beleggingsjaren zijn, zodat eventuele verliezen op termijn worden gecompenseerd door jaren met mooie rendementen. Het kan dan ook een groot voordeel als u vroeg begint met beleggen, aangezien de tijd dan in uw voordeel werkt. Daarbij is het overigens niet nodig om in één keer met een flink bedrag in te stappen; maandbeleggen is een prima keuze als u naast de spaarbuffer elke maand een beetje geld overhoud.

Verder dan de waan van de dag
Ten slotte is het zaak om nooit uit het oog te verliezen dat rendementen niet te voorspellen zijn en dat uw uitzicht op een aantrekkelijk rendement toeneemt naarmate uw beleggingshorizon langer wordt. Met die gedachte in het achterhoofd is het vaak een stuk makkelijker om door te gaan met beleggen in periodes met tegenvallende rendementen en slecht economisch nieuws.

In het kort: beleggen voor de lange termijn

 • Aandelenrendementen zijn niet te voorspellen
 • Er zijn meer goede dan slechte beleggingsjaren – hoe langer uw horizon des te groter is uw kans op een positief rendement

Heeft u een lange adem, bent u bereid risico te nemen en zo de kans te vergroten op een aantrekkelijk rendement? Bekijk dan de beleggingsfondsen van Robeco.

Belangrijke informatie

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam

In Nederland kunt u kiezen uit een groot aanbod van beleggingsfondsen. Het vinden van een fonds dat aansluit bij uw wensen en behoeftes wordt een stuk eenvoudiger wanneer u eerst in kaart brengt wat uw doelen zijn en hoe lang uw beleggingshorizon is.

Het is zaak om even goed door uw financiën te lopen voordat u begint met beleggen. Als u elke maand nauwelijks tot geen geld overhoudt of als u nauwelijks een buffer heeft voor onvoorziene of vervangingsuitgaven, is het verstandig om te wachten met het zetten van een stap over de drempel van de beurs. Daarnaast moet u bereid zijn om risico te nemen over uw vermogen om een beter resultaat na te streven dan sparen. Robeco belegt sinds 1929. De belangrijkste les die we geleerd hebben is dat de richting van de financiële markt zich niet laat voorspellen, maar dat beleggers die bereid zijn om ondanks de prijsschommelingen een consistente koers volgen op de lange termijn daarvoor beloond worden. Beleggers in Robeco-fondsen profiteren van de kennis en ervaring die in bijna 90 jaar beleggen is opgedaan. In de serie beleggen in beleggingsfondsen kunt u lezen wat de andere voordelen zijn van beleggingsfondsen en wat u als beginnende belegger mag verwachten.

De eerste stap om een fonds te vinden dat goed bij u past is om te bepalen welk type beleggingen het beste aansluit bij uw (financiële) doelen en uw risicovoorkeur. Als u het bijvoorbeeld belangrijk vindt om te investeren via een aanpak die niet alleen oog heeft voor financiële resultaten maar ook voor de gevolgen voor mens en maatschappij, kunt u kiezen voor een duurzame beleggingsaanpak. Wie zijn geld een aantal jaren kan missen, heeft over het algemeen veel tijd om de schade van tussentijdse koersdalingen weg te poetsen.

Selectie verfijnen
Behalve het vinden van de beleggingscategorie is het ook zaak om te bedenken welke andere eigenschappen mogelijk goed aansluiten bij uw wensen, zoals bijvoorbeeld een relatief hoge dividend- of rente-uitkering of een beleggingsstijl die de nadruk legt op een bepaalde sector of regio. De Robeco Fondsselector is hierbij een handig hulpmiddel. Behalve op historische rendementen of de verhouding tussen risico en rendement, kunt u ook zoeken aan de hand van specifieke criteria zoals duurzaam beleggen als u verwacht dat bedrijven met oog voor milieu en samenleving het qua rendement niet slechter hoeven te doen dan andere bedrijven. Andere voorbeelden van zoekcriteria zijn dividend – als u op zoek bent naar inkomsten uit de aandelenportefeuille – of trends.

Fondsen vergelijken
De fondsen op dit lijstje kunt u vervolgens naast elkaar leggen en vergelijken wat betreft kosten en historische rendementen. Hoewel prestaties uit het verleden natuurlijk geen garantie vormen voor toekomstige rendementen, kunt u aan de hand van de prestaties over de laatste tien jaar wel een redelijk beeld krijgen van wat u onder verschillende marktomstandigheden van het fonds mag verwachten. Het is bijvoorbeeld een aantrekkelijke eigenschap als de koers van het fonds minder scherp stijgt en daalt dan het marktgemiddelde. Hoewel het fonds mogelijk wat achterblijft, wordt die schade meestal ruimschoots ingelopen in periodes waarin de beurskoersen dalen.

Leren van anderen
Het is interessant om te kijken hoe andere beleggers het marktklimaat inschatten en welke fondsen zij kopen. Ten slotte is het zaak om heel bewust een keuze te maken voor het fonds dat het beste aansluit bij uw doelstellingen – zoals bijvoorbeeld een aanvulling van uw pensioen of de studie van de kinderen – aangezien u in veel gevallen transactiekosten betaalt als u overstapt naar een ander fonds.

In het kort: hoe vind ik een fonds dat bij me past?

 • Bepaal welke beleggingscategorie past bij uw risicotolerantie en beleggingshorizon
 • Kijk of bepaalde eigenschappen – zoals duurzaam of dividend – u aanspreken
 • Breng in kaart hoe het fonds in uiteenlopende marktomstandigheden heeft gepresteerd

Voor het vinden van een fonds wat aansluit bij uw wensen en behoefte kunt gebruik maken van de Fondsselector.

­Belangrijke informatie

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam

Als u investeert in een beleggingsfonds, huurt u in zekere zin een specialist in die voor u de meest veelbelovende aandelen of andere beleggingen selecteert en zo goed mogelijk inspeelt op gebeurtenissen in de financiële wereld.

Het is zaak om even goed door uw financiën te lopen voordat u begint met beleggen. Als u elke maand nauwelijks tot geen geld overhoudt of als u nauwelijks een buffer heeft voor onvoorziene of vervangingsuitgaven, is het verstandig om te wachten met het zetten van een stap over de drempel van de beurs. Daarnaast moet u bereid zijn om risico te nemen over uw vermogen om een beter resultaat na te streven dan sparen. Robeco belegt sinds 1929. De belangrijkste les die we geleerd hebben is dat de richting van de financiële markt zich niet laat voorspellen, maar dat beleggers die bereid zijn om ondanks de prijsschommelingen een consistente koers volgen op de lange termijn daarvoor beloond worden. Beleggers in Robeco-fondsen profiteren van de kennis en ervaring die in bijna 90 jaar beleggen is opgedaan. In de serie beleggen in beleggingsfondsen kunt u lezen wat de andere voordelen zijn van beleggingsfondsen en wat u als beginnende belegger mag verwachten.

Als u begint met beleggen is het eerst zaak om te kijken welk soort belegging het beste bij u past. Er zijn verschillende categorieën zoals aandelen en obligaties met verschillende verhoudingen tussen risico en rendement. De volgende stap is het opbouwen van voldoende kennis en het volgen van het financiële nieuws. Een beleggingsfonds kan uitkomst bieden voor wie geen tijd of zin heeft om hier energie in te stoppen.

Spreiding
Een fondsbeheerder zorgt ervoor dat hij de beleggingen verdeelt over onder meer aandelen en obligaties. Door een goede spreiding loopt u niet het risico dat uw rendement achterblijft door een tegenvaller bij een specifiek bedrijf of in een bepaalde sector. Dat is geen waterdichte bescherming. Het sentiment op de financiële markten heeft namelijk ook veel invloed op het rendement van een beleggingsfonds. In periodes waarin de beurskoersen wereldwijd snel dalen, is de kans groot dat het rendement van een aandelenfonds ook negatief is. Het is dan ook verstandig om de beleggingen te spreiden over meerdere categorieën, zoals aandelen en obligaties. Dat kunt u zelf doen door in verschillende soorten fondsen te investeren of u kunt ervoor kiezen om in een mixfonds te investeren. Dat is een fonds waarbij de beheerder in verschillende beleggingscategorieën belegt.

Index volgen of eigen koers kiezen
Naast de brede spreiding is het ook een voordeel dat u de selectie van de meest veelbelovende aandelen en het volgen van het financiële nieuws over kunt laten aan een gespecialiseerde fondsbeheerder. Die wordt bij zijn werk vaak geholpen door een team van beleggingsanalisten. Hierdoor hoeft u zelf geen specifieke beleggingskennis op te bouwen of tijd te investeren in het volgen van actuele ontwikkelingen in de financiële wereld – net zoals u zich niet hoeft te verdiepen in fiscale zaken als u een belastingadviseur inschakelt. Wat u echter wel moet doen is zelf je doel, beleggingstermijn en risicobereidheid bepalen, zo kunt u daarop de beleggingen afstemmen.

Prijskaartje
Er hangt wel een prijskaartje aan een beleggingsfonds. Behalve met transactiekosten moet u ook rekening houden met fondskosten die meestal tussen 0,5% en 1,0% per jaar liggen. Aan de hand van verschillende criteria kunt goed de weg kunt vinden in het brede aanbod van brede, regionale, sector- en strategiefondsen.

In het kort: wat mag ik verwachten van een beleggingsfonds?

 • Als u belegt in een fonds, stelt een fondsbeheerder een goed gespreide portefeuille samen en speelt hij in op marktontwikkelingen
 • U betaalt fondskosten, maar u hoeft zelf geen beleggingskennis op te bouwen of de financiële markten te volgen

Biedt een beleggingsfonds uitkomst voor u als belegger? Bekijk dan de beleggingsfondsen van Robeco.

Belangrijke informatie
Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam

Er zijn grote verschillen tussen de historische rendementen van een spaarrekening, een obligatiebelegging en een investering in aandelen. Ook de verwachte rendementen voor de verschillende categorieën lopen behoorlijk uiteen.

Het is zaak om even goed door uw financiën te lopen voordat u begint met beleggen. Als u elke maand nauwelijks tot geen geld overhoudt of als u nauwelijks een buffer heeft voor onvoorziene of vervangingsuitgaven, is het verstandig om te wachten met het zetten van een stap over de drempel van de beurs. Daarnaast moet u bereid zijn om risico te nemen over uw vermogen om een beter resultaat na te streven dan sparen. Robeco belegt sinds 1929. De belangrijkste les die we geleerd hebben is dat de richting van de financiële markt zich niet laat voorspellen, maar dat beleggers die bereid zijn om ondanks de prijsschommelingen een consistente koers volgen op de lange termijn daarvoor beloond worden. Beleggers in Robeco-fondsen profiteren van de kennis en ervaring die in bijna 90 jaar beleggen is opgedaan. In de serie beleggen in beleggingsfondsen kunt u lezen wat de andere voordelen zijn van beleggingsfondsen en wat u als beginnende belegger mag verwachten.

Als u belegt, loopt u risico om uitzicht te krijgen op een rendement dat hoger ligt dan dat van een spaarrekening. Er zijn echter grote verschillen tussen de historische rendementen en de risico’s van verschillende soorten beleggingen. In onderstaande tabel staan de historische rendementen van een spaarrekening, obligaties en aandelen in zowel Nederland als wereldwijd. Bij die laatstgenoemde beleggingscategorieën moet u wel rekening houden dat hier nog de kosten vanaf gaan. Alle rendementen zijn gecorrigeerd voor inflatie;  rendementen zijn gecorrigeerd voor inflatie; het effect dat u vandaag met een euro minder goederen en diensten kunt kopen dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Zowel Nederland als wereldwijd was de inflatie sinds 1900 gemiddeld 2,9%.

Rendementen periode 1900 – 2014 / Bron: Dimson-Marsh-Staunton database, Robeco

Risico en rendement
De hoogte van het aandelenrendement springt er op het eerste gezicht uit. Om daadwerkelijk een dergelijk rendement te halen had u wel de moed en het geduld moeten hebben om niet te verkopen in periodes met veel slecht nieuws en flinke koersschommelingen. Als u na een flinke koersdaling was gestopt met beleggen, had u mogelijk enkele jaren met mooie rendementen misgelopen. Let wel, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst!

Bron: Online data Robert Shiller, Datastream

In bovenstaande grafiek ziet u de rendementen per jaar van een belegging in wereldwijde aandelen en van een spaarrekening. De aandelenrendementen lopen van jaar tot jaar behoorlijk uiteen. Een lange horizon is een voorwaarde om optimaal te profiteren van de gunstige eigenschappen van aandelenbeleggen. Hieronder ziet u hoe de waarde van een investering van €1.000 in aandelen of spaargeld zich heeft ontwikkeld.

Bron: Online data Robert Shiller, Datastream

Verwachte rendementen
De daling van de rente heeft de afgelopen jaren veel invloed gehad op de verschillende soorten rendementen. Tien jaar geleden was de spaarrente bij sommige partijen meer dan 4%, terwijl dat tegenwoordig nog maar 0,5% of soms nog minder is. De dalende rente heeft ook veel invloed gehad op de waarde van obligaties. Omdat nieuwe leningen de afgelopen jaren een steeds lagere rente hadden, is de waarde van bestaande obligaties met een relatief hoge rente gestegen.

In een analyse van de verwachte rendementen in de periode tot 2021 voorspellen economen van Robeco dat de rente de komende jaren weer gaat stijgen. Het rente-effect waardoor de prijzen van obligaties in het recente verleden relatief snel zijn opgelopen, zou deze prijzen dan juist onder druk zetten. Dat verklaart de naar verwachting lage rendementen van obligaties in het onderstaande overzicht van de verwachte rendementen voor de verschillende beleggingscategorieën voor de periode 2017 tot 2021 in het basisscenario van Robeco.

Verwachte rendementen komende vijf jaar / Bron: Basisscenario Robeco Expected Returns 2017-2021

In het kort: wat is een realistisch rendement?

 • Het rendement (na inflatie) van spaargeld, obligaties en aandelen lag in Nederland op de lange termijn (1900 tot 2014) gemiddeld op 0,6%, 1,7% en 5,0%
 • De verwachte rendementen voor de komende jaren liggen beduidend lager. Dat komt omdat de rentestand momenteel zeer laag is

Wil je weten wat de rendementen zijn over de afgelopen 25 jaar? Vergelijk dan de rendementen via de sparen of beleggen tool van Robeco.

­Belangrijke informatie

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam

Als u begint met beleggen, bent u bereid om meer risico’s te nemen om mogelijk een hoger rendement te halen. De kans op onnodige teleurstellingen wordt een stuk kleiner als u weet waar u moet beginnen en wat u kunt verwachten van beleggen.

Het is zaak om even goed door uw financiën te lopen voordat u begint met beleggen. Als u elke maand nauwelijks tot geen geld overhoudt of als u nauwelijks een buffer heeft voor onvoorziene of vervangingsuitgaven, is het verstandig om te wachten met het zetten van een stap over de drempel van de beurs. Daarnaast moet u bereid zijn om risico te nemen over uw vermogen om een beter resultaat na te streven dan sparen. Robeco belegt sinds 1929. De belangrijkste les die we geleerd hebben is dat de richting van de financiële markt zich niet laat voorspellen, maar dat beleggers die bereid zijn om ondanks de prijsschommelingen een consistente koers volgen op de lange termijn daarvoor beloond worden. Beleggers in Robeco-fondsen profiteren van de kennis en ervaring die in bijna 90 jaar beleggen is opgedaan. In de serie beleggen in beleggingsfondsen kunt u lezen wat de andere voordelen zijn van beleggingsfondsen en wat u als beginnende belegger mag verwachten.

Als spaarder weet u precies waar u aan toe bent. Uw bank seint u van tevoren in als de spaarrente verandert. Wanneer een bank financiële problemen krijgt, kan de overheid via het depositogarantiestelsel garant staan tot een bedrag van EUR 100.000 (EUR 200.000 voor een en/of-rekening.

Bij beleggen ontbreken die zekerheden. De hoogte van het toekomstige rendement kan niet van tevoren voorspeld worden en u kunt (een deel van) uw investering verliezen. Als beloning voor deze risico’s krijgt u uitzicht op een rendement dat mogelijk hoger ligt dan dat van een spaarrekening. U hoeft overigens niet per se te kiezen; sparen en beleggen laten zich prima combineren.

Risico en rendement
Een van de zaken die u altijd goed in gedachten moet houden is dat de hoogte van het verwachte rendement tot op zekere hoogte heel sterk wordt bepaald door het risico van een belegging. Een Nederlandse staatsobligatie is bijvoorbeeld een heel veilige belegging, aangezien de kans dat de overheid de lening aan het eind van de looptijd niet kan aflossen heel erg klein is. Bij dit lage risico past ook een laag rendement. Half maart 2017 was het rendement op staatsleningen met een looptijd van tien jaar 0,75%. Bij bedrijfsobligaties is het gevaar dat een partij zijn verplichtingen niet kan nakomen wat groter. Beleggers in dit soort leningen worden voor dat risico gecompenseerd door een hogere rente.

Aandelen of obligaties
Investeren in aandelen staat een stapje hoger op de risicoladder. Hierbij verstrekt u geen lening die na verloop van tijd aflost, maar u wordt voor een klein deel eigenaar van een onderneming. In plaats van rente ontvangt u bij sommige bedrijven een gedeelte van de winst in de vorm van dividend. De beloning voor het grotere risico is dat de waarde van aandelen (beurskoers) vaak stijgt als het goed gaat met een bedrijf, bijvoorbeeld wanneer de winst toeneemt of het marktaandeel groeit. De historische en verwachte rendementen zijn voor iedere beleggingscategorie anders. U hoeft echter niet zelf op zoek te gaan naar veelbelovende aandelen of obligaties; in veel opzichten kan een beleggingsfonds uitkomst bieden, waarbij u deze taken uitbesteed aan de fondsmanager. Samen met zijn team analyseert de fondsmanager dagelijks de bestaande beleggingen in het fonds en nieuwe mogelijkheden. De beleggingen die niet meer aan de criteria voldoen, worden verkocht.

Waarschuwingslichten
Als u gaat beleggen moet u altijd in het achterhoofd houden dat u risico en rendement tot op zekere hoogte nooit los van elkaar moet zien. Als een partij u een heel hoog rendement in het vooruitzicht stelt met de belofte dat u nauwelijks tot geen risico loopt, zouden alle waarschuwingslichten moeten gaan knipperen. Dat is helemaal het geval als er bij de belegging ook nog vermeld wordt dat deze niet onder toezicht van de AFM staat. Beleggingsfondsen die onder toezicht van de AFM staan zullen een risico-indicator vermelden, waarbij het risico op een schaal van 1 (minste risico) tot 7 (meeste risico) wordt weergegeven.

Kostenbewust
Kosten zijn een andere factor waar u rekening mee moet houden als u gaat beleggen. In veel gevallen is een beleggingsrekening net als een spaarrekening kosteloos, maar voor transacties worden wel kosten in rekening gebracht. Ook moet u rekening houden met andere kosten, zoals dienstverleningskosten en fondskosten wanneer u in beleggingsfondsen belegt. Het zo laag mogelijk houden van de kosten is een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat uw rendement op de lange termijn zo hoog mogelijk ligt.

Beleggen met gemak
Voor veel mensen is een beleggingsfonds een aantrekkelijk alternatief voor het zelf selecteren van een aantal aandelen of obligaties. U hoeft zich dan niet te verdiepen in de vooruitzichten van de verschillende bedrijven en het volgen van de actuele marktontwikkelingen.

In het kort: wat is belangrijk bij beleggen

 • U kunt rendement en risico niet los zien van elkaar. Tot op zekere hoogte geldt dat het verwachte rendement stijgt naarmate het risico hoger ligt
 • Kosten hebben een grote invloed op uw nettorendement. Houd de kosten daarom scherp in de gaten

Wilt u ook kiezen voor gemak en bent u bereid om risico om een mogelijk hoger rendement te halen? Bekijk dan de beleggingsfondsen die Robeco biedt.

­Belangrijke informatie

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam

U kunt uw vermogen op allerlei manieren laten groeien, bijvoorbeeld via beleggen. Maar hoe weet u nu wat het beste bij u past? Dat hangt helemaal af van wat u met uw geld wilt doen en van de bijbehorende risico’s. Hieronder kunt u eerst informatie lezen over wat beleggen is en daarna worden er voor- en nadelen van beleggen in kaart gebracht.

Wat is beleggen
Bij beleggen opent u een rekening. Met het geld wat u op deze rekening stort koopt u beleggingen aan. Dat kunnen aandelen of obligaties zijn, of fondsen waarin verschillende soorten beleggingen gecombineerd worden. Afhankelijk van het resultaat van deze beleggingen (het rendement) groeit uw vermogen.

De hoogte van het rendement wat u ontvangt is moeilijk te voorspellen. Het hangt ook van een heleboel factoren af, bijvoorbeeld van wat voor soort beleggingen u kiest, het risico wat u neemt en hoe lang u gaat beleggen.

Voordelen beleggen
Beleggen heeft een aantal voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat beleggen meestal een hoger rendement oplevert dan sparen, zeker wanneer de spaarrente erg laag staat. Daarnaast bestaan er tegenwoordig beleggingsoplossingen die u de voordelen bieden die sparen ook bieden: de flexibiliteit om zelf uw inleg te bepalen en periodiek in te leggen, en de vrijheid van altijd bij uw geld kunnen en tijdelijk of helemaal te stoppen wanneer u wilt.

Nadelen beleggen
Daar staat tegenover dat beleggen meer risico’s met zich meebrengt. De kans bestaat dat uw beleggingen geen rendement behalen, of zelfs een negatief rendement. Beleggen biedt u wel de mogelijkheid om die risico’s te verkleinen, bijvoorbeeld door uw beleggingen te spreiden. Een ander nadeel van beleggen is dat het meer tijd kost: u moet zich er goed in verdiepen voordat u begint en terwijl u ermee bezig bent. Beleggen is niet zo eenvoudig als sparen. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook beleggingsoplossingen waarbij u dit werk uit handen kan geven aan ervaren experts. En beleggen heeft ook op een andere manier meer tijd nodig: hoe langer u het geld kunt missen, hoe groter de kans op een mooi rendement.

Andere mogelijkheden
Naast beleggen is het ook mogelijk om te sparen. Maar hoe weet u nu wat de juiste keuze is: sparen of beleggen? Eigenlijk hangt dat helemaal af van wat u met uw geld wilt doen. Heeft u het snel nodig, bijvoorbeeld omdat u volgend jaar een nieuwe auto wilt kopen? Dan is sparen de beste optie.

Kunt u het langer missen, en wilt u bijvoorbeeld over 20 jaar eerder stoppen met werken? Dan is beleggen juist een logische keuze. Maar u kunt sparen en beleggen natuurlijk ook combineren