Tag

relais

Browsing

Binnen enkele maanden zal de Inspectie SZW opnieuw met het bericht komen dat er nog te veel arbeidsongevallen gebeuren. De cijfers zijn dan ook niet rooskleurig. Inspectie SZW roept al langer op om actie te ondernemen. Maar wat kun je nu zoal doen om de veiligheid in jouw onderneming te verhogen? Hieronder vind je vijf tips voor het verhogen van de veiligheid in jouw onderneming.

# 1. Zet in op preventie

Voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Een helm biedt bijvoorbeeld wel bescherming, maar het is toch belangrijker om het vallen van materialen te voorkomen of medewerkers op pakweg de gevaren van het lopen onder een ladder te wijzen. Dit doe je onder andere door preventieve opleidingen te organiseren, een degelijk onthaal van nieuwe werknemers te voorzien, veiligheidsstickers te gebruiken, veiligheidsvoorschriften op te leggen en een sluitend controlesysteem te ontwikkelen. Natuurlijk voorzie je daarbovenop ook gewoon de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.

# 2. Voorkom schade als het toch misloopt

Verkeerd moment, verkeerde plaats? Als het toch misloopt, beperk je maar beter de gevolgen van het ongeval. Dit kan je doen door veiligheidsnetten op te hangen of andere curatieve middelen zoals EHBO-kisten en beschermingsmiddelen te voorzien. Onderzoek overigens alle ongevallen opdat je in de toekomst gerichte maatregelen kan treffen. Door van ongevallen te leren, verhoog je op lange termijn de veiligheid in jouw onderneming.

# 3. Optimaliseer de machinebeveiliging

Vooral bij een ouder machinepark is deze tip niet onbelangrijk. Ga na welke beveiligingsmechanismen aanwezig zijn en bestudeer uiteraard ook de wetgeving en de toepasselijke richtlijnen. Denk hiernaast ook zelf aan potentiële gevaren en hoe je hierop kan inspelen. Zo vervang je het klassieke relais van jouw machines maar beter door een veiligheidsrelais. Bij een gewone relais kunnen de mechanische contacten immers verkleven, waardoor de noodstop niet meer functioneert. Dit kan dramatische gevolgen hebben. Bij een veiligheidsrelais heb je dat risico niet. Analyseer op een gelijkaardige manier de andere aanwezige beveiligingsmiddelen.

# 4. Investeer in brandveiligheid

Te veel bedrijven negeren nog de risico’s van een brand. Dit terwijl er jaarlijks toch wel zo’n zes- tot achtduizend bedrijfsbranden plaatsvinden. Gelukkig kan je zelf een en ander doen om branden te voorkomen. Breng bijvoorbeeld de brandbare materialen in kaart en grijp in waar nodig. Klassieke gordijnen vervang je maar beter door brandwerende gordijnen. Hiernaast check je ook de elektriciteitsbedrading en voorzie je rookmelders, brandblussers en andere middelen om de gevolgen van zo’n brand te beperken.

Loopt het toch grondig mis? Dan kan je uiteraard rekenen op jouw brandplan dat bovendien minstens jaarlijks werd ingeoefend door de personeelsleden. Zo hoeft niemand in een brand achter te blijven.

# 5. Denk ook aan nieuwe dreigingen

Nieuwe technologieën en gewijzigde maatschappelijke omstandigheden kunnen ook vernieuwde dreigingen inluiden. Wanneer er in jouw onderneming bijvoorbeeld toxische of explosieve chemicaliën aanwezig zijn, is er een verhoogd risico op terrorisme. Maar denk bijvoorbeeld ook aan bedrijven die proefdieren gebruiken. Zij zijn een populair doelwit voor dierenrechtenactivisten.

Als bedrijf moet je jouw personeel ook beschermen tegen dergelijke externe dreigingen. Laat bezoekers en leveranciers zich bijvoorbeeld aanmelden en beperk het aantal sleutels die in omloop zijn. Ook structurele maatregelen zoals veiligheidsscans, consortiumbewaking, veiligheidssystemen en specifieke opleidingen kunnen de veiligheid in jouw onderneming verhogen.