Tag

Rabobank

Browsing

Bedrijven profiteren over de hele linie van het herstel van de economie en de afname van werkloosheid. De Rabobank verwacht hogere volumegroei in vrijwel alle marktsectoren, zo blijkt uit de sectorprognoses 2015 zoals de bank die vandaag bekendmaakt. Voor alle sectoren behalve de gezondheidszorg en de automotive zijn de afzetverwachtingen beter dan een halfjaar geleden. De uitvoer blijft dit jaar de belangrijkste groeimotor. Ook de consumptieve bestedingen dragen in 2015 bij aan de economische groei. Door de hogere consumptie- en exportgroei zullen de bedrijfsinvesteringen dit jaar verder toenemen. De Rabobank verwacht dat het private investeringsvolume in 2015 met 4% toeneemt. De particuliere consumptie groeit in 2015 met 1,25%. Dat is meer dan voorgaande jaren en meer dan eerder verwacht.

“Voor alle marktsectoren lijken de seinen voor 2015 op groen te staan. We zien volumegroei in alle sectoren, maar tegelijkertijd staan de prijzen onder druk. De schade van de crisis is zeker nog niet overal gerepareerd. Ondernemers zullen alert moeten blijven. De dynamiek in de markt is ongekend en concurrentieverhoudingen kunnen snel veranderen”, aldus Paul Dirken, directeur Bedrijven bij de Rabobank, in een toelichting. In dat kader wijst hij ook op de risico’s zoals een Griekse exit uit de eurozone of opnieuw oplaaiende spanningen tussen Rusland en het Westen.

Industrie, groothandel en transport
De op het buitenland gerichte sectoren industrie, groothandel en transport groeien relatief hard. Voor 2015 wordt een volumegroei in de industrie van 2,6% verwacht. Om een goede marktpositie voor de toekomst te behouden zal de Nederlandse industrie in moeten spelen op technologische mogelijkheden zoals robotica, 3D printing, nanotechnologie, biotechnologie etc. Deze ontwikkelingen zetten bestaande business- en verdienmodellen onder druk.

In de transportsector profiteren vooral het geconditioneerd en distributievervoer, containertransport en bouwmaterialenvervoer. Ondanks de volumegroei van 2,5% in 2015 blijven de tarieven onder druk staan. Alleen de binnenvaart kent een (broodnodige) stijging van de tarieven.

De vooruitzichten voor groothandels verschillen fors. De volumestijging van afgelopen jaar zet zich in 2015 weliswaar voort met 3,1% maar de omzetten stijgen minder hard door aanhoudende prijsdruk. Meer dan ooit zullen groothandels toegevoegde waarde moeten leveren in de keten.

Bouw, detailhandel en zakelijke dienstverlening
De toename van de woninginvesteringen, een hogere groei van de nieuwbouwproductie en een stijging van de verkoop van bestaande woningen dragen bij aan een positieve groeiverwachting voor de bouw in 2015 van 3%. Vooral de woningnieuwbouw laat een fors herstel zien. De transformatie van vastgoed, zoals kantoren en winkels, krijgt meer aandacht. De productiegroei in de grond-,water- en wegenbouw zal dit jaar bescheiden zijn omdat investeringen in de infrastructuur onder druk staan.

De groeiverwachting in de detailhandel is bescheiden. Het veranderende koopgedrag van de consument en de toenemende concurrentie vragen van ondernemers om zich te onderscheiden met op maat gesneden producten en diensten. In de detailhandel food vallen aankoop en consumptie steeds meer samen. Voeding wordt lifestyle en dat biedt kansen voor interessante nichemarkten.

De zakelijke dienstverlening profiteert van de toename van bedrijvigheid in andere sectoren. Bedrijven richten zich op hun kernactiviteiten en besteden juridische, administratieve, ICT en HR-zaken uit. Dienstverleners kunnen hiervan profiteren door zich te onderscheiden met specifieke kennis en het ontzorgen van hun klanten.

Automotive, horeca en gezondheidszorg
Na een moeizaam 2014 is voor de automotive sector in 2015 een lichte volumegroei voorzien van 2%. Herstel van koopkracht en groeiend consumentenvertrouwen zorgen voor aantrekkende verkopen van nieuwe auto’s.

Na zeer magere jaren herstelde de horeca zich in 2014 en zet de groei in 2015 door met 2%. Er zijn echter grote regionale verschillen; economisch en toeristisch sterke regio’s als Amsterdam en de Noordzeekust profiteren. Het groeiende aanbod van eetgelegenheden, logiesaccomodaties en recreatiebedrijven zorgt voor blijvende prijsdruk en beperkte omzetgroei per individuele horecaonderneming.

In de gezondheidszorg blijft de volumegroei in 2015 gelijk aan die van vorig jaar. Toenemende eigen bijdragen, meer eigen risico’s en druk op zorgbudgetten vanuit de overheid en zorgverzekeraars leiden er toe dat de vraag verschuift naar goedkopere klantgerichte oplossingen. Dit betekent minder relatief dure 2e-lijnszorg, meer goedkopere 1e-lijnszorg en meer innovatie in de sector.

CBS Rabobank maart 2015

 

Kredietverstrekkers missen de prijsconcurrentie, zodat klanten mogelijk te veel betalen voor hun leningen, blijkt uit brits onderzoek.

Vergelijken steeds meer consumenten bij het afsluiten van bijvoorbeeld een autoverzekering of spaarrente de prijzen en rentes via bijvoorbeeld hoyhoy.nl, bij het afsluiten van een lening doen zij dit veel minder vaak.

Uit het onderzoek blijkt dat door gebrek aan concurrentie, de klanten gemiddeld €50,- tot €80,- per jaar te veel betalen. Het gemiddelde inkomen van de lenende consumenten is vergelijkbaar met de totale bevolking, echter is in deze groep de mogelijkheid tot andere kredietmogelijkheden vaak beperkt.

“In sommige gevallen, betalen de klanten welke zich het minst kunnen veroorloven de hoogste rente”. Het feit dat een aan lager bedrag vaak een hogere rente heeft, speelt hier ook een rol in.

De nieuwe generatie online aanbieders bieden vaak een lagere rente op een doorlopend krediet of persoonlijke lening, echter sluiten de consumenten nog bij banken als de Rabobank de lening af.

Het onderzoek, uitgevoerd onder vonden het moeilijk om de volledige kosten van payday loans te identificeren of te vergelijken.

Tijdens de finale van de businessplan competitie Ondernemen Zonder Grenzen op 11 november reikt de Rabobank een cheque uit van 10.000 euro voor het business idee met de meeste potientiële sociale impact in ontwikkelingslanden. De zes genomineerden zijn Aatelco (reclycling van ICT apparatuur in Uganda), Ideas at work (handwaterpompen in Cambodja), Nazava (waterfilters in Indonesië), Winddrinker (schoon drinkwater in Somalië), Woira Oil (olijfbomen in Ethiopië) en Shelter to go (huisvesting bij rampen in Colombia). Dit liet NCDO vandaag weten. Tijdens de finale op 11 november wordt de winnaar bekendgemaakt.

Eerder werden de finalisten bekendgemaakt die kans maken op minimaal 100.000 euro investering door De Investeerdersclub (Droomzaken). Dit zijn Feliz!, Instinct Lighting en Nazava Water Filters. Het idee van Navaza om schoon drinkwater voor iedereen toegankelijk te maken met waterfilters in Indonesië maakt met deze nominatie twee keer kans om in de prijzen te vallen. In totaal stuurden 77 ondernemers een plan in.

Ondernemen Zonder Grenzen
Ondernemen Zonder Grenzenis een initiatief van Business in Development, het bedrijfslevenprogramma van NCDO in samenwerking met onder andere de Rabobank, BiD Network en Droomzaken (De Investeerdersclub). De wedstrijd, die in mei van dit jaar startte, daagde Nederlandse ondernemers uit een businessplan te schrijven dat er in slaagt zowel een winstgevend als duurzaam bedrijf te starten in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat in ontwikkelingslanden nog volop marktkansen zijn. En bovendien lokale bedrijvigheid de werkgelegenheid en economische vooruitgang stimuleert.

Jort Kelder

Tijdens de finale op 11 november, de Dag van de Duurzaamheid, zijn investeerders aanwezig met interesse in duurzame en winstgevende businessplannen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Ook zijn er Nederlandse ondernemers met toekomstige internationale ambities en uiteraard de deelnemers aan de bussinessplan competitie. De dagvoorzitter is Jort Kelder. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.ondernemenzondergrenzen.nl.