Tag

ontslag

Browsing

Hoe goed je bedoelingen ook zijn als ondernemer, er kunnen altijd situaties ontstaan waarin er een conflict ontstaat. Dit kan te maken hebben met personeel, levering van diensten of producten, inkoop of andere zaken. Op zo’n moment is het belangrijk dat je juridisch sterk in de schoenen staat, zodat je of je gelijk kunt halen of er zo goed mogelijk vanaf komt. We zetten een aantal voorbeelden op een rijtje van situaties waarin je als ondernemer de hulp van advocaten kantoor zou kunnen gebruiken.

Ontslag van een werknemer

Het is niet makkelijk om een werknemer te ontslaan. Daar kunnen verschillende aanleidingen voor zijn. Het kan zo zijn dat je werknemer niet goed functioneert en onverbeterlijk is, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat jouw bedrijf een werknemer simpelweg niet meer kan betalen. De afwikkeling hiervan is vaak ingewikkeld en vervelend, omdat werknemers – terecht – op hun strepen gaan staan. Om dit proces op een voor jou zo gunstig mogelijke manier in goede banen te leiden, is het verstandig om een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht in te schakelen. Zo’n advocaat vind je bij Joosten Advocaten.

Openstaande rekening

Op zich zal je het als ondernemer best gewend zijn dat rekeningen niet altijd op tijd betaald worden. Dat is vervelend, maar vaak niet onoverkomelijk. Het kan echter ook zo zijn dat een rekening zo hoog is dat de uitbetaling ervan op korte termijn noodzakelijk is om in bedrijf te kunnen blijven. Dan moet je dit ook zo snel afdwingen. Daarbij is juridische bijstand prettig, zeker omdat je daarmee ook aantoont dat het je menens is. Ook kun je op die manier hard maken dat je in je recht staat en de rekening betaald moet worden.

Meningsverschil over verkochte diensten of producten

Het kan je overkomen dat jouw klant ontevreden is over de door jou geleverde diensten of producten, terwijl je dit zelf naar eer en geweten hebt gedaan en vindt dat de ontevredenheid onredelijk is. Het kan leiden tot een situatie waarin je klant weigert te betalen of een claim bij je neerlegt. In dit geval kan het zo zijn dat er geschikt moet worden of een rechter moet bepalen wie er gelijk heeft. In dit situaties is juridische hulp van groot belang, want anders loop je het risico aan het kortste eind te trekken.

5 situaties waarin een ondernemer een advocaat kunt gebruiken

Meningsverschil over ingekochte diensten of producten

In een vergelijkbaar conflict als in de vorige alinea beschreven kun je ook aan de andere zijde terechtkomen: jij hebt betaald voor de levering van diensten of producten maar bent zelf niet tevreden. Dan wil je je geld terug of een vervangende levering. Zonder juridische bijstand wordt dat vooral een touwtrekwedstrijd, terwijl je je tijd wel beter kunt gebruiken dan dat. Een advocaat kan je hierin bijstaan en de zaak afwikkelen voor je.

Letselschade

Het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld bij een leverancier of zakelijke relatie letsel oploopt en een procedure start om de geleden schade te verhalen. Ook dan is de hulp van een advocaat waardevol. Die kan bepleiten waarom jij niet schuldig bent aan het ongeval of bemiddelen in het vaststellen van een schadevergoeding.

Ineens krijg je dan het slechte nieuws: je bent ontslagen. Misschien had je het al wel aan zien komen, of misschien komt het als donderslag bij heldere hemel. Hoe je het ook wend of keert, op staande voet ontslagen worden is geen fijne manier om de werkgever- werknemer relatie te beëindigen. Daarnaast komen er ook nog allerlei andere vragen boven. Hoe zit het met mijn betaling, krijg ik een WW uitkering en was het ontslag überhaupt wel terecht?

Geldige redenen voor ontslag op staande voet

Je mag in principe alleen op staande voet ontslagen worden wanneer er een ernstige overtreding plaatsgevonden heeft. Een ernstige overtreding is bijvoorbeeld diefstal, fraude of werkweigering. Wanneer je op staande voet ontslagen wordt betekend dit ook dat het dienstverband op dat moment, per direct wordt stopgezet. Je loon hoeft dus vanaf dat moment niet verder betaald te worden. Dit is natuurlijk wel alleen het geval wanneer de werkgever een wettelijk geldige reden heeft voor dit directe ontslag.

Ontslag op staande voet en de WW uitkering

Wanneer er je met geldige reden op staande voet ontslagen wordt heb je geen recht op een WW uitkering. De WW uitkering (werkloosheidswet) verzekerd je normaal tegen de financiële gevolgen van werkeloosheid. Omdat je met geldige reden direct ontslagen bent, verlies je de rechten op verdere steun. Er is wel een kans dat je aanspraak kunt maken op de bijstandsuitkering van je gemeente. Om hier meer informatie over in te winnen kun je het beste contact opnemen met de gemeente.

Vergoeding aan de werkgever

In sommige gevallen moet je de werkgever een bepaalde vergoeding betalen wanneer je op staande voet ontslagen wordt. Dit is het geval wanneer je de werkgever door opzet of schuld een uiterst dringende reden hebt gegeven om jou op staande voet te ontslaan.

Het aanvechten van het ontslag

Ben je het niet eens met het ontslag? Dan kun je dit binnen 2 maanden aanvechten en de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken. In plaats van aanvechten kun je er ook voor kiezen om een verzoek tot financiële vergoeding in te dienen bij de kantonrechter. In het geval van een vast of tijdelijk contract dat tussentijds opgezegd kan worden, wordt de hoogte van de vergoeding door de kantonrechter bepaald. De vergoeding zou gelijk zijn aan het loon dat je normaal zou hebben ontvangen gedurende de geldende opzegtermijn. Maar dit is natuurlijk alleen wanneer de kantonrechter in jouw voordeel, en niet dat van de werkgever beslist.

Het liefst worden arbeidsconflicten zo snel mogelijk intern opgelost. In sommige gevallen lopen situaties dusdanig uit de hand, dat het goed is om externe hulp in te schakelen. Advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht kunnen in zo’n situatie helpen. Kessels Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor. Daarom vroegen wij hen om enkele algemene tips te geven.

In tijden van crisis zagen we het vaker. Bij veel organisatie vielen gedwongen ontslagen en liepen emoties hoog op. Het zijn vervelende situaties voor zowel werkgever als werknemer omdat er door de jaren heen een persoonlijke band is opgebouwd. Arbeidsrecht is een breed vakgebied en is daarmee zowel voor de werknemer als de werkgever interessant.

Wat valt er onder arbeidsrecht?

Zoals gezegd is het arbeidsrecht een veelomvattend rechtsgebied en een specialisme binnen de advocatuur. Onderdelen binnen dit vakgebied zijn ontslagrecht, de werkrelatie bij langdurige ziektes en arbeidsovereenkomsten.

Recht rondom de arbeidsovereenkomst

In het kort is een arbeidsovereenkomst niets meer dan een document dat aangeeft dat de ene partij bij de andere in dienst is. Daarbij wordt aangegeven dat de werknemer voor bepaalde, of onbepaalde tijd, arbeid verricht tegen een beloning. Juist de bepaalde tijd zorgt in veel gevallen voor problemen. Een werkgever is namelijk verplicht om uiterlijk één maand voor het verstrijken van het contract de werknemer te informeren of het contract verlengd wordt of niet. Wordt het wel verlengd dan dient de werkgever ook aan te geven onder welke voorwaarden. Doen zij dit niet? Dan krijgt de werknemer een vergoeding.

Recht rondom ontslag

Vanaf 1 juli 2015 zijn er wijzigingen aangebracht in het ontslagrecht. Werkgevers hebben namelijk geen vrije keuze meer om een ‘eenzijdige beëindiging’ te realiseren via het UWV en het Kantonrecht. Zit er een economische reden achter het ontslag of heeft het ontslag te maken met een langdurige ziekte, dan is het UWV de instantie om een ontslagvergunning te verkrijgen. Liggen er andere reden aan ten grondslag, dan moet u bij de kantonrechter zijn.

Voorkomen is beter dan genezen

Een ontslagprocedure is voor geen enkele partij de gewenste situatie. Het kost tijd, geld en zorgt ervoor dat de emoties vaak hoog oplopen. Dat terwijl er jarenlang in goede verstandhouding is gewerkt. Een arbeidsrechtadvocaat biedt in deze gevallen uitkomst omdat zij een betere ontslagregeling kunnen bewerkstelligen.