Tag

ondernemer

Browsing

Momenteel heeft slechts iets meer dan 20 procent van de ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het afsluiten van een AOV is echter wel aan te raden, omdat de overheid geen financieel vangnet biedt bij arbeidsongeschiktheid. Om ondernemers te behoeden voor financiële problemen, heeft de overheid in het nieuwe pensioenakkoord vastgelegd dat een AOV in de toekomst wel verplicht zal worden. Het is belangrijk je dus alvast te oriënteren op AOV verzekeringen. Zo weet je zeker dat je een verzekering afsluit, die het beste past bij jouw persoonlijke situatie. Eén van de afwegingen hierbij, is de keuze tussen het zakelijk of privé betalen van een AOV verzekering. Wat zijn van beide opties de voor- en nadelen?

Wat biedt een AOV verzekering?

AOV verzekeringen dekken het risico op inkomensverlies af bij arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld na een ongeval, of bij ziekte of een zwangerschap. Om recht te hebben op uitkering, maakt het overigens niet uit of de reden van je arbeidsongeschiktheid gerelateerd is aan je werk. Je bent ook verzekerd als je bijvoorbeeld gewond raakt door een ongeluk tijdens het sporten.

Werk je als ondernemer vanuit een rechtspersoon zoals een BV? Dan kun je er zelf voor kiezen of je de AOV privé op eigen naam wil afsluiten, of op naam van de rechtspersoon. Hieronder lees je meer over de voor- en nadelen van beide mogelijkheden.

AOV verzekering op eigen naam afsluiten en privé betalen

Het grootste voordeel van het privé afsluiten van een AOV verzekering, is dat de premie (bij maandelijkse uitkering) aftrekbaar is van je inkomstenbelasting in box 1. Hierdoor krijg je tot 51,75 procent van de premie terug van de Belastingdienst. Op deze manier is het fiscale voordeel groter dan als je de AOV verzekering afsluit via de BV. In dat laatste geval geldt er namelijk slechts een voordeel van 25 procent door de aftrek van de vennootschapsbelasting. Een ander voordeel is dat een uitkering niet in een failliete boedel kan verdwijnen.

Er kleven echter ook nadelen aan het privé betalen van de premie van een AOV verzekering. Een persoonlijke uitkering wordt namelijk hoger belast vergeleken met een AOV die op naam van een BV is afgesloten. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het betalen van de premie. Hier mag overigens vanuit de BV wel een financiële compensatie tegenover staan. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit een dividenduitkering gelijk aan de AOV-premie, of extra inkomsten.

Zakelijke AOV verzekering

AOV verzekering zakelijk afsluiten

Sluit je een AOV verzekering af via een rechtspersoon zoals een BV, NV, vereniging of stichting, dan kan dit bepaalde voordelen hebben. Zo hoef je als ondernemer niet zelf de kosten van de verzekering te dragen. De premie is fiscaal aftrekbaar van de vennootschapsbelasting, al is dit zoals hierboven uitgelegd minder interessant dan aftrekken van de persoonlijke inkomstenbelasting. Daartegenover staat wel weer het voordeel dat de uitkering lager belast wordt, dan als je de verzekering privé afsluit. Het nadeel van het zakelijk afsluiten van een AOV verzekering is dat de uitkering in de failliete boedel kan verdwijnen bij faillissement van de rechtspersoon.

Zoals je ziet hebben beide manieren van afsluiten zowel voor- als nadelen. Welke optie is het beste is voor jou, hangt af van je persoonlijke situatie en voorkeur.

Ook interessant: Als ondernemer loop je op diverse manieren financieel risico. Al eerder beschreven we welke verzekeringen voor ondernemers nog meer nodig zijn, naast een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een ruime meerderheid (75%) van de Nederlandse MKB’ers vindt dat de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van medewerkers bij henzelf ligt. Daarnaast ziet 53 procent dit als het belangrijkste speerpunt van het personeelsbeleid. Deze gegevens komen uit de jaarlijkse MKB marktmonitor van Unique, in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction onder 2.142 MKB’ers. Zaken als (online) trainingen en investeringen in vitaliteit van de medewerker zijn belangrijke onderdelen bij het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

Loes Dingemans, algemeen directeur van Unique: “Ik ben te spreken over deze cijfers. Het is goed om te zien dat veel ondernemers de urgentie van personeelsontwikkeling inzien. Door hier continu in te investeren, blijft personeel geprikkeld en gemotiveerd. Hiermee worden duurzaam inzetbare medewerkers gecreëerd, die van levensbelang zijn voor iedere organisatie. Daarnaast vallen organisaties met een sterke of originele focus op persoonlijke ontwikkeling extra op. In een tijd waarin de arbeidsmarkt aantrekt, is dit een van de meest essentiële zaken om talenten aan te trekken.”

Aantal bijstandsaanvragen door ondernemers op laagste punt sinds 2008 MKB ondernemers laten crisis achter zich. Baarn, 19 oktober 2015 – Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het derde kwartaal van 2015 voor het eerst lager dan het niveau van voor de crisis in 2008.

IMK introduceerde in januari 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.

“We zijn blij met deze daling natuurlijk”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK, “maar ook in economisch betere tijden bevinden veel MKB ondernemers zich in zwaar weer en daar zitten veel bedrijven tussen, die de moeite waard zijn om gered te worden. Dat is goed voor die ondernemers, maar minstens zo goed voor de samenleving”.

De positieve trend wordt niet in alle sectoren gevoeld. In de bouw is het herstel het meest zichtbaar, maar in de zorgsector groeide het aantal bijstandsaanvragen juist volgens het IMK.

IMK index

De IMK-Index is voor januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 272. Sinds 2014 toont de Index een continu dalende trend en is in het afgelopen kwartaal gedaald naar 95, dus onder de stand van voor de crisis.

Als ondernemer zult u misschien onbewust gebruikmaken van industriële gassen binnen uw onderneming. Industriële gassen zijn gassen die voor diverse toepassingen worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld denken aan medische gassen en therapie, voor de bouw van industriële installaties, waterzuivering en nog veel meer. 

U komt het gebruik en de toepassing van industriële gassen dan ook tegen in de wetenschap, de handel of diverse takken binnen de industrie.

De verschillende processen

Industriële gassen kunt u tegenkomen in diverse processen: lassen, snijden, coaten, verbranding, koudeproductie, waterbehandeling. Uiteraard zijn er nog veel meer processen op te noemen waarin industriële gassen tegengekomen kunnen worden. Deze processen zijn nodig om een goed eindresultaat te kunnen realiseren.

De productie en verpakking van industriële gassen 178582754

Om industriële gassen te kunnen vervoeren, is het van groot belang dat zowel het gas als de verpakking aan een aantal belangrijke criteria voldoen. Niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit de Europese Unie worden strenge eisen gesteld omtrent de veiligheid en milieuvriendelijkheid van industriële gassen. Voor meer informatie kun je bij de Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen terecht.

Als u binnen uw bedrijf ook gebruik maakt van industriële gassen of deze nodig heeft om bepaalde werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat u zich verdiept in de eisen die er aan worden gesteld. U wilt uzelf en uw werknemers uiteraard natuurlijk niet in gevaar brengen. Dat kost uw bedrijf alleen maar geld.

Bewust omgaan met industriële gassen

Dankzij industriële gassen kan milieuvervuiling worden tegengegaan. Bij waterzuivering heeft het bijvoorbeeld een positief effect op afvalwater, slib, schuim en geur. Om dit te kunnen realiseren wordt er gebruik gemaakt van specifieke apparatuur. Zuurstof, ozon en koolstofdioxide leveren daarnaast een bijdrage aan de daling van productiekosten, zodat ook de omzet van bedrijven kan vermeerderen.

AMSTERDAM – Aandelenhandelaren staat een drukke week te wachten met een stroom aan bedrijfsresultaten uit binnen- en buitenland. Aan het Damrak barst het Nederlandse kwartaalcijferseizoen serieus los. Ruim twintig Nederlandse bedrijven openen de boeken van het derde kwartaal , waaronder zes uit de AEX.

Bekijk het hele bericht

Bron: NUzakelijk.nl