Tag

ondernemen

Browsing

Uit onderzoek van FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 15.000 zelfstandigen in de sectoren Bouw, Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg, blijkt dat 83% van de zelfstandig ondernemers het afschaffen van de zelfstandigenaftrek een slecht plan vindt.

Het onderzoek is vorige week gehouden onder iets minder dan 1400 zelfstandigen. Het merendeel van de ondervraagde zelfstandig ondernemers verwacht bovendien dat zij de afschaffing van deze belastingmaatregel voor zzp´ers niet kunnen compenseren met hogere tarieven en dus minder inkomen zullen hebben en minder geld opzij kunnen zetten voor pensioen, scholing en ontwikkeling. 9% van de zelfstandigen overweegt zelfs te stoppen met het bedrijf. Het afschaffen van de zelfstandigenaftrek is één van de adviezen van de Commissie van Dijkhuizen over de hervormingen van het belastingstelsel.

FNV Zelfstandigen heeft het onderzoek over de zelfstandigenaftrek opgezet omdat er na het advies van de Commissie Van Dijkhuizen veel onrust onder zelfstandig ondernemers is ontstaan. Bijna alle zelfstandigen maken momenteel gebruik van zelfstandigenaftrek. De belangrijkste reden dat de meeste zzp’ers het afschaffen van de zelfstandigenaftrek een slecht plan vinden, is dat zelfstandigen zelf voorzieningen tegen ziekte en dergelijke moeten nemen.

“De massale respons op dit onderzoek geeft aan dat het onderwerp heel sterk leeft onder zelfstandig ondernemers. Velen zijn voor hun inkomen deels afhankelijk van de zelfstandigenaftrek”, aldus Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen. “De overheid wil ondernemers stimuleren een gezonde onderneming te leiden. Het is daarom goed de huidige regelingen te bekijken maar als er iets gaat veranderen, is het wel van belang dat het een doordachte, geleidelijke verandering is. De overheid moet zich goed realiseren wat de consequenties zijn voor zelfstandig ondernemers.”

“De Commissie Van Dijkhuizen geeft als argument voor de hervormingen dat zzp’ers nu teveel belastingvoordelen krijgen in vergelijking met werknemers. Deze twee groepen kun je echter niet 1 op  1 met elkaar vergelijken. Zelfstandigen zijn ondernemers, met bijbehorend ondernemersrisico en eigen verantwoordelijkheid voor voorzieningen als pensioen en arbeidsongeschiktheid,” vervolgt Linde Gonggrijp. “Net als de overheid zijn wij sterke voorstanders van gezond ondernemerschap. Bij herziening van bepaalde regelgeving moet echter wel goed worden gekeken naar de specifieke situatie van zelfstandig ondernemers. Deze is heel anders dan de situatie van grotere bedrijven of werknemers.”

Het onderzoek is gehouden door FNV Zelfstandigen onder 1379 zelfstandig ondernemers, leden en niet-leden. De respondenten zijn werkzaam in diverse sectoren, waarbij de meesten actief zijn in de dienstverlening. Meer dan 60% van de respondenten is al langer dan 5 jaar zelfstandig ondernemer.

De ondernemers van Feliz!, Instinct Lighting en Nazava Water Filters kunnen worden gerekend tot de grote kanshebbers van de businessplan competitie Ondernemen Zonder Grenzen. Dit liet NCDO vandaag weten. Tijdens het finale event op 11 november in het Rabobank Duisenberg Auditorium te Utrecht, wordt bekendgemaakt of zij een investering in de wacht slepen. De Investeerdersclub heeft minimaal 100.000 euro gereserveerd voor de meest kansrijke ondernemers. Momenteel zijn negen serieuze investeerders in gesprek met de drie ondernemers. In totaal stuurden 77 ondernemers een plan in. De Rabobank stelt nog eens 10.000 euro aan een van hen beschikbaar voor het plan met de meeste sociale impact.

Ondernemen Zonder Grenzen is een initiatief van Business in Development, het bedrijfslevenprogramma van NCDO in samenwerking met onder andere BiD Network, Droomzaken (De Investeerdersclub) en de Rabobank. De wedstrijd, die in mei van dit jaar startte, daagde Nederlandse ondernemers uit een businessplan te schrijven dat er in slaagt zowel een winstgevend als duurzaam bedrijf te starten in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat in ontwikkelingslanden nog volop marktkansen zijn. En bovendien lokale bedrijvigheid de werkgelegenheid en economische vooruitgang stimuleert.

De finalisten
De onderneming Feliz! van Manon de Bruijn opereert in Brazilië en produceert kleden van gebruikte autobinnenbanden en restleer. Guido van Hofwegen van Nazava Water Filters wil verder uitbreiden om schoon drinkwater voor iedereen toegankelijk te maken in Indonesië. Hij levert waterfilters die aangepast kunnen worden op de lokale situatie en beschikbare productiematerialen. Het bedrijf van Anton Brunt, Instinct Lighting zorgt voor straatverlichting op zonne-energie. Op de lantaarnpalen is ruimte voor goed zichtbare reclame die verkocht wordt aan grote bedrijven die hun merkbekendheid willen vergroten.

Event
Op het event zijn investeerders aanwezig met interesse in duurzame en winstgevende businessplannen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Ook zijn er Nederlandse ondernemers met toekomstige internationale ambities en uiteraard de deelnemers aan de bussinessplan competitie. De dagvoorzitter is Jort Kelder. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.ondernemenzondergrenzen.nl.

Zwolle, 3 november – Het Financieele Dagblad heeft gisteravond in Zwolle de Gouden FD Gazellen Awards 2010 uitgereikt aan de zes snelst groeiende ondernemingen van Gelderland en Overijssel. Het is het zevende jaar dat het Financieele Dagblad deze verkiezing organiseert. De winnaars in Gelderland zijn Max Ernst B.V., Kleertjes.com B.V. en ForFarmers Group B.V. De winnaars in Overijssel zijn Stichting Buurtzorg Nederland, Rood Wit Blauw Holding B.V. en Rollecate B.V.

De zes bekroonde bedrijven komen voor op de landelijke FD Gazellen-ranglijst 2010, die Het Financieele Dagblad op 24 november a.s. publiceert. Deze lijst komt tot stand op basis van de gedeponeerde omzetcijfers gemeten over de laatste drie jaar (2007 t/m 2009). Dit jaar kwamen 267 bedrijven in aanmerking voor vermelding op de landelijke FD Gazellen-ranglijst.

Tijdens de bijeenkomst in Zwolle kregen de zes winnaars uit handen van Louis Hoeks, Chef FD Entrepreneur, de Gouden FD Gazellen Award 2010 overhandigd. “Er zijn dit jaar door het zware weer van 2009 beduidend minder FD Gazellen. Toch is er volop reden voor optimisme. De ondernemers die wel snel wisten te groeien zijn ware uitblinkers. Bovendien is een flinke meerderheid van hen positief over komend jaar. Daarmee lijken weer zonniger tijden aan te breken”, aldus Louis Hoeks van Het Financieele Dagblad.

In de regio’s Gelderland en Overijssel hebben ondernemers het afgelopen jaar moeilijk gehad. Het aantal FD Gazellen is deze twee regio’s fors teruggelopen van 123 in 2009 naar 46 dit jaar, blijkt uit onderzoek van de krant. Met name in Overijssel was de terugval groot. De bouw- en transportsector kampen nog met zware marktomstandigheden, terwijl de food-agro-industrie weinig hinder hebben ondervonden. Hoewel de bedrijvigheid dit jaar licht is aangetrokken, zijn ondernemers gematigd positief over de toekomst. Zij denken dat het ergste achter de rug is, maar rekenen niet op snel economisch herstel.

Criteria FD Gazellen
Om in aanmerking te komen voor de eervolle FD Gazellen Award, moeten bedrijven aan specifieke criteria voldoen. Alleen bedrijven die van 2007 tot en met 2009 een omzetgroei van 20% of meer hebben laten zien en in 2009 een positief bedrijfsresultaat hebben geboekt, kunnen een Award winnen.

FD Gazellen zijn er in drie categorieën: klein (omzet 100.000 tot 2 mln euro), middelgroot (omzet 2 mln tot 30 mln euro) en groot (30 mln euro of meer).

De bedrijven met het hoogste groeicijfer in hun categorie worden onderscheiden met de eervolle Gouden FD Gazellen Award.

Gelderland
Categorie klein:
Gouden FD Gazelle 2010: Max Ernst B.V. (Arnhem), verlenen van psychische hulp, 204% omzetgroei (2007 t/m 2009).

Categorie middelgroot:
Gouden FD Gazelle 2010: Kleertjes.com B.V. (Doetinchem), online verkoop van baby- en kinderkleding, 240% omzetgroei (2007 t/m 2009).

Categorie groot:
Gouden FD Gazelle 2010: ForFarmers Group B.V. (Lochem), productie en handel in (meng)voeders, 225% omzetgroei (2007 t/m 2009).

Overijssel
Categorie klein:
Gouden FD Gazelle 2010: Stichting Buurtzorg Nederland (Almelo), aanbieden van buurtzorg, 3683% omzetgroei (2007 t/m 2009).

Categorie middelgroot:
Gouden FD Gazelle 2010: Rood Wit Blauw Holding B.V. (Almelo), leveren van waterzuiveringsystemen, 99% omzetgroei (2007 t/m 2009).

Categorie groot:
Gouden FD Gazelle 2010: Rollecate B.V. (Staphorst), productie van ramen, deuren en gevels, 31% omzetgroei (2007 t/m 2009).

Over FD Gazellen Awards
Met de FD Gazellen Awards wil Het Financieele Dagblad ondernemerschap stimuleren en de aandacht vestigen op bedrijven die in Nederland snel in omzet groeien. Daarnaast brengt Het Financieele Dagblad met het onderzoek het Nederlandse ondernemerschap in de verschillende provincies in kaart. Gedurende de hele maand november berichten Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio na iedere bijeenkomst over de FD Gazellen 2010. Het Financieele Dagblad sluit op 24 november af met een bijlage ‘Ondernemen in Nederland’. Hierin staat ook de landelijke FD Gazellen-ranglijst 2010.

De FD Gazellen Awards 2010 is een initiatief van Het Financieele Dagblad, in samenwerking met Graydon Nederland, en wordt mede mogelijk gemaakt door ABN Amro, KPMG en SAP Nederland.