Tag

MKB

Browsing

Elke onderneming heeft wel eens te maken met debiteuren die te laat, of soms zelfs helemaal niet betalen. De kosten van die facturen kunnen met verloop van tijd hoog oplopen. Zo nu en dan lukt het bedrijven niet om middels een incassobureau de openstaande facturen te innen. Er zijn dan juridische stappen die u kunt ondernemen om alsnog het verschuldigde bedrag te vorderen.

De functie van een deurwaarder

Kort gezegd innen deurwaarders schulden namens anderen. Een deurwaarder heeft dankzij zijn wettelijke status meer privileges dan een incassobureau. Zo kan een incassobureau geen beslag leggen op eigendommen van de schuldenaar, maar kan een deurwaarder dit wel. Daarnaast kan hij iemand middels een dagvaarding oproepen om zich voor de rechter te verantwoorden.

Wanneer uw klant weigert te betalen of een aanmaning van een incassobureau niet (volledig) betaalt, kan een MKB deurwaarder ingeschakeld worden om de debiteur voor de rechter te laten verschijnen. Indien de schuldenaar na een uitspraak van de rechter nog steeds niet betaald, heeft de deurwaarder de macht om beslag te leggen op de goederen en eigendommen van de debiteur. Het kan dan gaan om materiële goederen, maar ook om bankrekeningen en uitkeringen.

Doorgaans komen de deurwaarderskosten ook op de rekening van de schuldenaar. Kan de schuldenaar na een uitspraak van de rechter de schulden niet bekostigen? Dan kan een MKB deurwaarder eigendommen van de schuldenaar verkopen. Middels het geld dat hiermee opgebracht wordt krijgt u uw kosten en schulden dan vergoed.

Hoe ontstaan schulden?

De meest voorkomende reden waarom bedrijven te maken krijgen een MKB deurwaarder is omdat zij simpelweg slecht zicht hebben op hun bedrijfsfinanciën. Vaak hebben kleine bedrijven minder budget om hun administratie professioneel uit te laten voeren. Hierdoor worden openstaande rekeningen gemakkelijk over het hoofd gezien. Een slecht financieel overzicht kan er daarnaast voor zorgen dat een bedrijf ineens te maken krijgt met torenhoge kosten van onbetaalde rekeningen: facturen die niet op tijd betaald worden kunnen namelijk in korte tijd flink in kosten oplopen.

Sommige klanten weigeren te betalen omdat ze het ergens niet mee eens zijn, bijvoorbeeld de werkwijze of het geleverde resultaat. Probeer in dat geval eerst onderling tot een oplossing te komen.

Het kan ook voorkomen dat de crediteur fouten maakt die leiden tot problemen met het betalen van facturen. Denk aan ontbrekende of foutieve informatie op rekeningen of aan brieven die bij de verkeerde persoon terecht komen. Mogelijk is er sprake van een miscommunicatie, bijvoorbeeld over het betalingstermijn.

Dit gebeurt er met een klant die niet betaald

Wanneer een rekening niet op tijd betaald wordt kan de schuldeiser een aantal aanmaningen versturen. Dit zijn brieven die de klant eraan herinneren dat hij nog geld schuldig is. Wanneer er na meerdere pogingen geen gehoor wordt gegeven aan de eis, is het mogelijk om een formele brief te versturen. Hierin maakt de eiser kenbaar dat hij juridische stappen gaat ondernemen om de openstaande schuld te claimen.

De daaropvolgende stap is meestal een incassobureau – een bedrijf dat schulden int in opdracht van de schuldeiser. Al het contact tussen crediteur en debiteur loopt daarna via het incassobureau. Mocht het incassobureau er ook niet uit komen en zijn er gerechtelijke middelen nodig, dan komt een deurwaarder er aan te pas. De meeste debiteuren betalen direct bij het zien van een dagvaarding.

Voorkomen is beter dan genezen: zo herken je een potentieel lastige klant

Het is belangrijk om te onthouden dat niet iedere klant met een laag vermogen problemen gaat hebben met het betalen van rekeningen. Er zijn echter wel andere signalen waar bedrijven op kunnen letten om wanbetalers te herkennen.

Ga vooral niet in zee met klanten die onredelijk veel proberen af te dingen en de onderbouwing van uw tarieven niet wil begrijpen. Vaak vragen schuldenaars om kortingen op hun facturen, of ze betalen te weinig, te laat of helemaal niet. Dat gaat gepaard met loze beloftes en excuses. Tegelijkertijd verwachten ze wel dat de service die uw bedrijf levert doorgaat. Dat kost uw bedrijf alleen maar geld.

Lastige klanten veranderen met regelmaat van gedachten of zijn onduidelijk in wat ze nu eigenlijk willen. Slechte communicatie zorgt vaak voor veel hoofdpijn. Zorg er dus voor dat er tijdens meetings duidelijke afspraken worden gemaakt en leg deze afspraken ook vast. Zodoende weet ook een MKB deurwaarder wat er aan de dagvaarding vooraf is gegaan.

Als een zakelijke klant er langer over doet om een rekening te betalen, kan het zijn dat het bedrijf zich opmaak om faillissement aan te vragen. Ook in dat geval kan een MKB deurwaarder u bijstaan in het juridische proces dat volgt om uw geld alsnog te krijgen.

Vergeet tot slot niet dat u veel ellende kan voorkomen door uw debiteurenbeleid eens in de zoveel tijd te herzien. Verscherp bijvoorbeeld het betalingstermijn of denk aan mogelijkheden om vooruit te factureren.

Een MKB deurwaarder kan achterstallige betalingen herwinnen

Wat de reden voor een openstaande factuur ook mag zijn, het is belangrijk dat u alle juridische mogelijkheden bekijkt om zo snel mogelijk uw geld te krijgen. Een MKB deurwaarder ontziet uw onderneming de stress van onbetaalde rekeningen en andere juridische zaken. Tegenwoordig gaan deurwaarders persoonlijk en overtuigend te werk. Een goede deurwaarder past zich aan aan de wensen van de opdrachtgever. Wacht niet langer op wanbetalers en onderneem direct actie!

Als MKB’er komen er heel wat zaken op je pad die geregeld moeten worden en deze zaken brengen vaak ook weer investeringen met zich mee. En dit laatste is voor de MKB’er niet altijd even makkelijk. Het is dan mogelijk om te kijken naar het afsluiten van leningen bij een bank, maar de regels op dit gebied worden steeds strenger en banken verstrekken dan ook steeds minder vaak kleine leningen voor bijvoorbeeld bedrijfsauto’s aan ondernemers. Terwijl dit voor de gemiddelde MKB’er vaak een van de grootste investeringen betreft.

Daarom kiezen MKB’ers steeds vaker voor een Financial Lease oplossing. Een makkelijke en betaalbare manier om een bedrijfsauto te rijden.

De wens vanuit de ondernemer is simpel. Je wil geen verrassingen achteraf, een vaste rente en een vast termijnbedrag. En het allerbelangrijkste, het proces van aanvragen moet sneller, overzichtelijker en vooral prettiger. Msfinanciallease.nl speelt hier volledig op in.

Volgens hen was het tijd om het gehele leaseproces volledig digitaliseren. Maar dan ook echt. Geen bevestigingen per post, of lang wachten op papieren goedkeuring. Het volledige leaseproces van aanvraag tot slotfactuur in één keer online kunnen doorlopen.

Hiermee geven zij de ondernemer tijd terug om te ondernemen en hoeven zij geen zorgen te hebben over de financiële zaken!

Overweeg je ook een bedrijfsauto aan te schaffen? Neem de mogelijkheid voor Financial Lease dan ook zeker mee in jouw overweging.

Ondernemen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) krijgt in 2017 een andere betekenis. Dat blijkt uit de drie MKB Trends 2017, die vandaag gepresenteerd worden tijdens het vijfde jaarlijkse MKB Trends-event in Utrecht.

De MKB Trends zijn opgesteld door Dutch Network Group (DNG), autoriteit op het gebied van ondernemerssupport en gelieerd aan MKB-Nederland, op basis van gesprekken met experts, eigen observaties en de MKB Monitor*.

De drie MKB Trends voor 2017 zijn:

  1. van oude naar nieuwe structuren
  2. van vaste segmenten naar vloeibaar gedrag
  3. van straks naar nu, gewoon omdat het kan

De presentatie van de MKB Trends 2017, door een vijftal experts en trendwatchers onder leiding van Willem Overbosch, CEO van Dutch Network Group, is live te bekijken op dinsdag 27 september vanaf 15:00 uur en als video terug te kijken vanaf woensdag 28 september 2016 via http://www.mkbservicedesk.nl/mkbtrends

1. Van oude naar nieuwe structuren
Er is sprake van een nieuwe, meer duurzame werkelijkheid, waar platformen als Facebook, Uber en Airbnb ons leven bepalen. Alles wordt een platform of gaat gebruik maken van een platform. Platforms verschaffen toegang tot capaciteit, materialen en goederen. Ofwel bedrijven gaan zelf als platform (ook voor anderen) opereren, ofwel sluiten zich bewust aan bij een of meerdere platforms en fungeren als brandbutler. Ondernemers zullen daar handig op in moeten spelen om hier hun voordeel uit te halen. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is een vast gegeven geworden binnen elke organisatie.

Ronald van den Hoff, Oprichter van Seats2meet en auteur van het boek ‘Society 3.0’: “Ik geloof er niet in dat de wereld straks wordt geregeerd door grote bedrijven. Het zijn juist de kansen die je als ondernemer kunt pakken door gebruik te maken van die grote platformen door lokaal te verbinden op gemeenschappelijke kenmerken.”

2. Van vaste segmenten naar vloeibaar gedrag
Alle hokjes, grenzen en houvast die we tot nu toe hanteerden in doelgroepbenadering en klantfocus vallen weg. Seizoenen bestaan niet meer, omdat we gestuurd worden door de verkoopseizoenen van de retailers. Er bestaan geen gemiddelde mensen meer want door Facebook en Pinterest heeft iedereen het idee bovengemiddeld en uniek te zijn. Benader je de wereld nog in doelgroepen van aantal werknemers, omzet of branche, dan kun je beter stoppen. Ondernemers van nu zijn niet meer te vangen in traditionele segmenten met vaste kenmerken.

Mede uit de MKB Monitor blijkt dat ondernemers worden gedreven vanuit passie (51%), vernieuwingsdrift (28%) of zakelijke ambities (22%). Ze voelen zich aangesproken door echte verhalen van echte mensen en echte merken. Alles wat ze doen is vindbaar en meetbaar, of ze nu willen of niet.

Esther Jacobs, ondernemer en auteur van het boek ‘Digital Nomads’: “Een ondernemer zonder vaste woon- of verblijfplaats kan niet volgens de belastingdienst, maar het is toch echt mijn realiteit. Wen er maar aan!”

3. Van straks naar nu, gewoon omdat het kan
Waarom wachten tot morgen als het nu al kan? Of het nu gaat om het versturen van een kaartje met Greetz.nl, dat nog dezelfde dag geleverd wordt, of een levering van Bol.com of Coolblue. We willen het nu! We willen nu weten hoe hard we lopen en hoe fit we zijn. We willen nu weten wat we bijdragen aan een betere duurzame wereld. Consumenten verwachten dat ze op hun wenken bediend worden en wel direct. Van data, naar analytics en insights. Google biedt zelfs al een realtime Assistent die je helpt om de data te interpreteren. Waarom? Gewoon omdat het kan..

Leen Zevenbergen, CEO van Solarus en auteur van ‘‘t Is groen en groener wordt het niet’: ”In plaats van helemaal uit te denken wat de gevolgen zijn van stappen die je zet op basis van een visie, kun je beter aan de slag gaan en het gewoon doen.”

Motor van economische groei in 2017
Trendstrateeg Richard Lamb van Bureau TrendWatcher.com over de MKB Trends 2017: “Deze drie MKB Trends laten zien dat het Midden- en Kleinbedrijf in 2017 de motor van de economische groei zal zijn. Middelgrote ondernemingen en zzp’ers kunnen goed anticiperen op veranderende omstandigheden. Dat is wat Nederland nodig heeft!”

Trendtoepasser Chantal Verweij over de MKB Trends 2017: “Hoe groot of klein je bedrijf ook is, deze trends bieden iedere ondernemer praktische kansen om het werk makkelijker, effectiever en winstgevender te maken.”

De MKB Trends zijn mede gebaseerd op de MKB Monitor, een onderzoek dat elk kwartaal door DVJ insights wordt uitgevoerd onder 800 respondenten van MKB Servicedesk, De Zaak en ZZP Servicedesk. Het meest opvallende is de conclusie dat er sprake is van drie nieuwe typologieën of clusters van ondernemers in het MKB. De resultaten van de MKB Monitor zijn terug te vinden via http://www.dutchnetworkgroup.com/mkbmonitor2016q2

De stijging van de werkgelegenheid in het Nederlandse MKB houdt aan. Ook in het tweede kwartaal van 2016 werd in veel branches vooruitgang geboekt in het aantal banen. Uit de Van Spaendonck MKB Banenmonitor blijkt dat de werkgelegenheid in het Nederlandse MKB met 3,3% steeg met daarbij positieve en negatieve uitschieters in respectievelijk bouw en landbouw.

De werkgelegenheid in het MKB stijgt. De Van Spaendonck MKB Banenmonitor signaleert 3,3% banengroei in het Nederlandse MKB voor het tweede kwartaal van 2016 t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2015. Hiermee zet de opwaartse trendlijn zich verder voort. Sterker, de groei die vanaf medio 2013 is ingezet, is nog niet eerder zo hoog geweest. Dit blijkt uit analyse van salarisdata van 750.000 Nederlanders werkzaam bij MKB-werkgevers tot 250 werknemers. Branches die voortgang boekten in het aantal FTE’s zijn woningbouw en woningverkoop gerelateerd, o.a. timmerindustrie, notariaat, installatiebedrijven en bouw/uta bedrijven. Achteruitgang wordt daarentegen met name waargenomen bij landbouw gerelateerde branches zoals glastuinbouw, dierhouderij en open teelten.

Banenontwikkeling_branches

Het succesvolle Nederlandse innovatiebeleid heeft een nieuwe impuls nodig om een bijdrage te kunnen leveren aan de grote, maatschappelijke transities waar ons land voor staat. Nederland doet het op innovatiegebied goed, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Dat stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in het vandaag uitgebrachte programma Nederland Innovatief Topland. De ondernemersorganisaties pleiten voor een structureel hoger niveau van publieke en private investeringen, voor onder andere fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek en verbetering van de innovatie-infrastructuur. Met een publieke impuls van 1 miljard euro kan van private zijde structureel 2 miljard euro aan extra investeringen worden losgetrokken.

Nederland kent als innovatief topland een ijzersterk fundament. Ons land presteert goed op innovatie en zijn op talloze terreinen wereldmarktleider, zowel in de wetenschap als in het bedrijfsleven. Nederland staat op vierde op de wereldranglijst van meest innovatieve landen. Die positie danken we in hoge mate aan de unieke samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Maar ondernemers weten als geen ander dat stilstand achteruitgang betekent. Ook op innovatiegebied moeten we naar een next level. Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke transities, onder andere op het gebied van energie, voedselproductie en -en veiligheid en digitalisering, die meer vragen van ons systeem dan nu het geval is: nog meer en betere samenwerking tussen sectoren, wetenschapsterreinen, Rijk en regio en fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Samen met de wetenschap presteren de ondernemersorganisaties na de zomer een aanpak in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, waarmee de krachten worden gebundeld op die transitievraagstukken waar Nederland echt een verschil kan maken.

Kennis bij mkb
In Nederland Innovatief Topland pleiten VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland verder voor een verbreed en integraal innovatiebeleid. Ze zetten bijvoorbeeld in op versterking van netwerken tussen grote bedrijven en start- en scale-ups, met concrete initiatieven als versnellingstafels. Samen met het toepast onderzoek en de regio wordt een zogenoemd technologie-acceleratorprogramma ontwikkeld, dat kennis (beter) bij het mkb moet brengen. Hier kunnen ook de hogescholen een belangrijke rol in spelen. Met de regio’s willen de ondernemersorganisaties verder komen tot een landelijke aanpak, die regionale netwerken versterkt en succesvolle clustervorming zoals we die al kennen in science parks en innovation valleys verder uitbouwt.

Beta-onderzoek
Het geïntensiveerde innovatiebeleid moet ook een antwoord bieden op een aantal concrete knelpunten. Zo maken de ondernemersorganisaties zich zorgen over de investeringen in beta-onderzoek. Daarin loopt Nederland achter. Per jaar is er een gat in beta-onderzoek van 270 miljoen euro. Zonder extra middelen beweegt de publieke research & development te ver weg van de private; nu al zit de echte groei van private R&D van Nederlandse bedrijven in het buitenland. De instroom van beta-studenten is nu goed, maar de technische universiteiten denken noodgedwongen na over de invoering van een numerus fixus omdat de financiering daarmee geen maat houdt. De ondernemersorganisaties pleiten ook voor extra geld voor het fundamentele onderzoek, dat zij zien als de voedingsbodem van onze economie.

Om ons land internationaal sterker te profileren als Innovatief Topland, stellen de organisaties verdere coördinatie van buitenlandse missies, samenwerking met de ambassades en activiteiten in binnen- en buitenland onder één duidelijk herkenbare vlag en een publiek-private krachtenbundeling voor: NL trade and investment cooperation.

Investeringen
Het innovatieprogramma van het bedrijfsleven vraagt om een structureel hoger niveau van publieke en private investeringen. De publieke en private R&D (nu 2 procent bbp) moet worden verhoogd naar tenminste 2,5 procent van het bbp. Met een publieke impuls van 1 miljard euro kan privaat structureel 2 miljard euro extra aan R&D-investeringen worden losgetrokken. De overheidsinvesteringen zullen ruwweg voor de helft gericht moeten zijn op de transitievraagstukken.

Het programma Nederland Innovatief Topland maakt onderdeel uit van NL Next Level, het investeringsprogramma dat VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland op 16 juni hebben gepresenteerd.

Slimme push-notificaties moeten bijdragen aan een hechtere band met klanten

MKB Brandstof, leverancier van zakelijke tankpassen en aanvullende diensten, kiest voor het mobile marketing platform Notificare. Door deze technologie in haar mobiele app te integreren, kan MKB Brandstof klanten persoonlijke en locatiegebaseerde push-notificaties sturen. Dit heeft als doel de dienstverlening te verbeteren en een hechtere band met klanten op te bouwen.

MKB Brandstof levert tankpassen aan ruim 40.000 ondernemers met een totaal wagenpark van circa 80.000 auto’s. Hierdoor ontvangen zij in plaats van losse kassabonnen voor tanken, carwash en parkeren één overzichtelijke verzamelfactuur. Daarnaast kunnen gebruikers een mobiele app voor iOS en Android gebruiken om benzineprijzen te vergelijken en tankstations en parkeerplaatsen te vinden. MKB Brandstof koos volgens Jochem Paarlberg, Manager Innovatie en Commercie, voor het mobile marketing platform Notificare om de online dienstverlening middels de app te verbeteren: “Notificare stelt ons in staat om klanten op basis van hun profiel en locatie van de juiste informatie te voorzien. Als wij relevante berichten op het juiste moment kunnen sturen, wordt de interactie veel persoonlijker, de verzonden informatie zinvol en bouwen wij aan een betere relatie met onze klanten.”

Notificaties en iBeacons
Onderdeel van de bedrijfsfilosofie van MKB Brandstof is het bijdragen aan een eerlijke economie die om mensen draait. Dit komt tot uiting in de mobiele app, een mobiele assistent die gebruikers helpt om brandstofprijzen te vergelijken en snel een parkeerplaats of garage te vinden.

Jochem Paarlberg, Manager Innovatie en Commercie van MKB Brandstof: “Nadat Notificare in onze app is geïntegreerd, kunnen wij via een mobile marketing dashboard de interacties met onze klanten inregelen. Het plan is om naast berichtgeving op basis van gps-locatie op termijn ook met iBeacons te gaan experimenteren op tankstations.”

Robert Leefmans, CEO van Notificare: “Wij zijn erg blij dat MKB Brandstof voor Notificare heeft gekozen. Hun bedrijfsfilosofie spreekt ons erg aan, en wij hopen dat zij met onze oplossing grote stappen gaan maken om een meer persoonlijke relatie met hun klanten op te bouwen.”