Tag

doorlopend krediet

Browsing

De economie in Nederland draait alweer een paar jaar op volle toeren en veel ondernemers profiteren daarvan. Heb jij ook al een paar jaar een mooie winst behaald? Dan heb je waarschijnlijk veel hiervan weer in de onderneming gestopt om te kunnen groeien. Het kan ook voorkomen dat er niet voldoende financiële middelen waren om te kunnen investeren, of dat al het zakelijk vermogen vast zit in de onderneming. Wat doe je dan? Hieronder lees je meer over vijf mogelijkheden om groei te financieren.

Een bedrijfslening

Een bedrijfslening afsluiten is de meest voorkomende financiering voor een investering. Deze wordt ook wel een zakelijke lening of financiering genoemd, of zakelijk krediet of ondernemerskrediet. Een geldverstrekker zal een inschatting willen maken van het risico dat ze lopen bij het uitlenen van het geld. Daarom moet je bij de aanvraag wel het een en ander aan documenten kunnen tonen, zoals een onderbouwing van de kredietaanvraag, overzichten van debiteuren en crediteuren, definitieve jaarrekeningen van de afgelopen jaren en een ondernemingsplan.

Een doorlopend krediet

Een andere optie is te kiezen voor een doorlopend krediet. De rente hiervan is hoger dan die van een bedrijfslening en bovendien vaak variabel wat risico met zich meebrengt. Dit type lening biedt echter wel andere voordelen. Zo kun je sneller over het geleende bedrag beschikken omdat je niet alle documenten die nodig zijn bij de aanvraag van een bedrijfslening hoeft te overleggen. Een doorlopend krediet is flexibeler, dat is vooral handig als je nog niet precies weet welk bedrag nodig is en wanneer.

Een microkrediet

Is het niet gelukt een lening te krijgen bij een geldverstrekker? Dan kun je mogelijk wel bij Qredits terecht voor een microkrediet. Dit is een initiatief van de grootste banken in Nederland, dat deels gefinancierd wordt door de ministeries van Sociale Zaken en Economische Zaken. Je kunt er terecht voor micro- of mkb-kredieten tot 150.000 euro. De rente die Qredits hanteert verschilt niet veel van andere geldverstrekkers. Wel krijg je ook coaching en de beschikking over handige ondernemerstools.

Investeerders zoeken

Een andere mogelijkheid om een investering te financieren is het zoeken van een of twee grote investeerders. Voor deze optie wordt vaak pas gekozen als andere manieren niet slaagden. Het gaat namelijk vaak om risicokapitaal. Er zijn best investeerders te vinden die dit willen verstrekken, maar zij rekenen dan ook wel op een hogere rente of willen een minderheidsparticipatie of pandrecht. Handige info: Zo herken je een goede investeerder.

Crowdfunding

Crowdfunding

Een relatief nieuw initiatief is crowdfunding. Hierbij wordt de financiering van een investering vooral gezocht bij individuele personen. Het benodigde bedrag wordt niet bij een of twee grote investeerders gezocht, maar bij een hele hoop kleine. Investeren in vaak al mogelijk vanaf een paar tientjes. Geld inzamelen voor een bepaalde investering door middel van crowdfunding is mogelijk via diverse platforms.

Welke zaken financieren?

Een lening biedt uitkomst als je vreemd vermogen nodig hebt om te investeren. Over het algemeen is het alleen verstandig een lening aan te gaan om middelen met een economische levensduur van minimaal een jaar te financieren. Het kan zowel om roerende als onroerende zaken gaan.  Bij onroerende zaken kun je denken aan een nieuw bedrijfspand om verder te kunnen groeien. Of de verbouwing / uitbreiding van je huidige bedrijfspand, of aankoop van extra grond of opslagruimte. Voorbeelden van roerende goederen zijn inventaris zoals een (extra) bedrijfsauto om bestellingen te kunnen rondbrengen of voor een accountmanager, of nieuwe machines om de productie uit te kunnen breiden.

Kredietverstrekkers missen de prijsconcurrentie, zodat klanten mogelijk te veel betalen voor hun leningen, blijkt uit brits onderzoek.

Vergelijken steeds meer consumenten bij het afsluiten van bijvoorbeeld een autoverzekering of spaarrente de prijzen en rentes via bijvoorbeeld hoyhoy.nl, bij het afsluiten van een lening doen zij dit veel minder vaak.

Uit het onderzoek blijkt dat door gebrek aan concurrentie, de klanten gemiddeld €50,- tot €80,- per jaar te veel betalen. Het gemiddelde inkomen van de lenende consumenten is vergelijkbaar met de totale bevolking, echter is in deze groep de mogelijkheid tot andere kredietmogelijkheden vaak beperkt.

“In sommige gevallen, betalen de klanten welke zich het minst kunnen veroorloven de hoogste rente”. Het feit dat een aan lager bedrag vaak een hogere rente heeft, speelt hier ook een rol in.

De nieuwe generatie online aanbieders bieden vaak een lagere rente op een doorlopend krediet of persoonlijke lening, echter sluiten de consumenten nog bij banken als de Rabobank de lening af.

Het onderzoek, uitgevoerd onder vonden het moeilijk om de volledige kosten van payday loans te identificeren of te vergelijken.

Een WOZ krediet kunt u zien als een doorlopend krediet, maar u kunt het alleen afsluiten als u een koopwoning heeft. Het voordeel is dat u tegen een lagere rente kunt lenen. De WOZ waarde van uw woning wordt niet alleen afgezet tegen uw woning, maar ook tegen het bedrag dat u wilt lenen. Dat zorgt voor extra zekerheid voor aanbieders en daarom kunnen zij u een lagere rente aanbieden.

Er kan gekozen worden voor deze vorm van krediet wanneer er bijvoorbeeld een verbouwing aan de woning moet plaatsvinden, of wanneer er extra bestedingsruimte nodig is voor een langere tijd.

Voorwaarden voor het verkrijgen van deze kredietvorm

Wanneer u de keuze wilt maken voor dit krediet, dan zult u een overwaarde moeten hebben op uw woning. De overwaarde ziet de bank dan als een onderpand voor het geleende geldbedrag. Verder moet u uiteraard over een koopwoning beschikken.

Kenmerken van deze kredietvorm

Deze kredietvorm wordt gekenmerkt door een aantal typische zaken:

*De kredietlimiet is afhankelijk van uw inkomen, overige uitstaande leningen en vaste lasten;
*Rente wordt betaald over het openstaande saldo van het krediet;
*De rente kan tussentijds wijzigen bij een doorlopend krediet;
*De duur van de aflossing is variabel.

Is deze kredietvorm ook geschikt voor ondernemers?

Zelfstandig ondernemers kunnen soms lastig aan een lening komen. Toch is deze kredietvorm vanwege zijn aard niet geschikt voor zelfstandig ondernemers. Deze kunnen beter kiezen voor een andere lening.

Samenvattend komt het erop neer dat deze kredietvorm geschikt is voor huiseigenaars die voor een langere tijd extra financiële ruimte nodig hebben, of wanneer er een verbouwing moet plaatsvinden. Deze kredietvorm heeft kent vaak scherpere rentetarieven dan een gewoon doorlopend krediet. Vraag gerust eens een gesprek aan met een onafhankelijk adviseur wanneer u wilt weten of deze kredietvorm geschikt is voor u.