Tag

consument

Browsing

Ondanks de sterke aanwijzingen dat Chinese merken hun klanten bespioneren en privégegevens doorsluizen naar de inlichtingendiensten, blijft de Nederlandse consument gewoon producten uit de Aziatische grootmacht kopen. Ruim 46,5 procent van alle Nederlanders bestelt online digitale producten van een Chinees merk.

Zo blijkt uit onderzoek dat Internetvergelijk.nl door Multiscope heeft laten uitvoeren onder 1.041 Nederlanders. Van die 46,5 procent doet 13 procent hun aankopen wel met enige argwaan; zij geven expliciet aan bang te zijn voor spionage. Hoewel hen dat niet van de aankoop heeft weerhouden, ligt dat voor 14,5 procent van de respondenten anders. Zij vinden het risico op privacyschending namelijk wél een reden om helemaal geen producten van Chinese merken te kopen via internet.

Hoe ouder, hoe huiveriger

Met name de hogere leeftijdsgroepen zijn er volgens het onderzoek wat huiveriger voor. Zo stelt 22,2 procent van de 55-plussers en 22,7 procent van de respondenten tussen de 45 en 54 jaar oud bang te zijn voor spionage vanuit China. Terwijl hier in de leeftijdsgroepen 35-44, 25-34 en 18-24 jaar oud respectievelijk slechts 20, 17,2 en 14,0 procent voor vreest. Hoe jonger de respondenten zijn, hoe minder ze dus om de potentiële spionage lijken te geven.

Niet bang voor spionage

Over het algemeen laten de recente berichten de meeste Nederlanders koud. Voornamelijk in de drie westelijke provincies (Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland) en de drie grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) liggen ze er niet wakker van, blijkt uit het onderzoek. In die gebieden geeft respectievelijk 81,3 en 84,8 procent aan niet bang te zijn om bespioneerd te worden. Maar ook in de andere provincies maakt ruim driekwart van de bewoners zich er niet druk over.

Verborgen achterdeur telecom

Eerder dit jaar kwam naar buiten dat de Chinese technologiefabrikant Huawei toegang heeft tot klantdata van drie Nederlandse providers: Vodafone/ Ziggo, T-Mobile/Tele2 of KPN. Huawei maakt behalve smartphones ook apparatuur o.a. zendmasten. T-Mobile gebruikt Huawei-antennes voor mobiele verbindingen. Ook wil KPN een radionetwerk van Huawei. Verschillende Chinese fabrikanten leveren modems voor vast internet aan KPN en T-Mobile die in miljoenen meterkasten staan in Nederland. Het is niet uit te sluiten dat de hardware van Chinese afkomst wordt gebruikt voor spionage.

AIVD doet onderzoek

Of Huawei inderdaad een ‘verborgen achterdeur’ heeft naar de klantgegevens van de genoemde telecomproviders – zoals verschillende bronnen tegenover de Volkskrant hebben verklaard – wordt door de providers niet bevestigd. Daarom onderzoekt de Algemene Inlichten- en Veiligheidsdienst (AIVD) nu of er persoonsgegevens worden doorgespeeld aan de Chinese inlichtingendiensten, welke gegevens dat dan zijn en met welk doel dit gebeurt.

‘Digitale spionage en sabotage’

Maar de verdenkingen zijn al zodanig dat zij het kabinet in afwachting van de definitieve resultaten vast hebben geadviseerd om Huawei niet te betrekken bij de aanleg van het 5G-netwerk in Nederland. ‘We zijn als gehele Nederlandse samenleving in toenemende mate kwetsbaar bij potentieel misbruik door digitale spionage en sabotage’, werd in dat advies gesteld. Landen als de Verenigde Staten, Australië, Japan en Nieuw-Zeeland nemen het risico helemaal niet en hebben het merk allang in de ban gedaan.

Bron: https://www.internetvergelijk.nl/

De markt voor Technical Consumer Goods (TCG) liet in Q2 2016 een bescheiden stijging zien van 2,1 % ten opzichte van Q2 2015. Een daling met dubbele cijfers werd genoteerd bij de sector Office Equipment en Consumables. Consumenten Elektronica en Foto lieten een kleine daling zien. Alle andere sectoren lieten, hoewel gering, een groei zien.

Consumenten Elektronica
In het tweede kwartaal van 2016 liet de markt voor Consumenten Elektronica een daling zien in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2015. De omzet van Euro 343,1 miljoen vertegenwoordigt een daling van 2,3%.

De daling in de CE markt komt voor rekening van de resultaten binnen de categorieën audio home systems, car navigation en video game consoles.

Panel TV’s – de grootste categorie binnen deze sector – steeg met 1,1%.

Foto
In het tweede kwartaal van 2016 daalde de omzet in de Photo sector met 2,2% in vergelijk met Q2 2015. Het segment Digital Still camera’s daalde met 3,4% terwijl de omzet van verwisselbare lenzen een lichte groei liet zien van 0,6%.

Groot Huishoudelijke apparatuur
De markt voor Groot Huishoudelijke apparatuur in Nederland liet, in vergelijk met hetzelfde kwartaal van 2015, een significante groei zien van 10,8%.
Met uitzondering van vrijstaande fornuizen lieten alle segmenten groei zien. Het merendeel steeg met dubbele cijfers. De productgroep afzuigkappen steeg met 13,2% en inbouw fornuizen liet 12,8% groei zien.
Wasdrogers stegen met 14%, dit als gevolg van een regenachtig en koud voorjaar.

Klein Huishoudelijke apparatuur
Vergeleken met het tweede kwartaal van 2015 liet de markt van Klein Huishoudelijke apparatuur in het tweede kwartaal van 2016 een groei zien van 4,6%.
Verkopen van frituurpannen, mondverzorging, food preparation, koffiezetters en stofzuigers droegen bij aan deze groei.
Echter, er zijn dalingen genoteerd bij de productgroepen scheerapparaten en fruitpersers.

IT
In de IT sector liet het tweede kwartaal van 2016, in vergelijk met dezelfde periode van 2015, een lichte stijging zien van 2%. Traditionele PC’s – het tweede grote segment in deze sector – liet een daling zien. Tevens lieten de segmenten laptops en tablets een bescheiden daling zien met achtereenvolgens 1,2% en 2,3%. Andere productgroepen, zoals toetsenborden, netwerk camera’s en monitoren, lieten dubbele groeicijfers zien.

Telecom
In het tweede kwartaal van 2016 steeg de Telecom sector in Nederland met 3,3% in vergelijk met hetzelfde kwartaal van 2015. De productgroepen core wearables en headsets lieten de meeste groei zien met achtereenvolgens 140% en 29,3%.
De grootste productgroep binnen Telecom, – smart – en mobiele telefoons – lijkt te stabiliseren met een groei van 2,5%.

Office Equipment en Consumables
In het tweede kwartaal van 2016 liet de omzet in de OE sector een daling zien van 14,2 % in vergelijk met dezelfde periode in 2015. Dit is de grootst dalende sector binnen de TCG markt in Q2 2016.
Multifunctional devices (MFD’s) lieten de kleinste daling zien van 1,4 % en laser toner cartrigdes de grootste daling met 21,4 % in vergelijk met Q2 2015.

Uit onderzoek blijkt dat meer interactie en geautomatiseerde technologieën leiden tot een positieve stijging van waarde voor winkelbezoekers

Een nieuwe studie verbrijzelt de mythe dat in winkels het grootste deel van het winkelend publiek niet gestoord wil worden door verkoopmedewerkers. Ook wijst het onderzoek op de zeer positieve invloed die verkoopmedewerkers kunnen hebben op het beïnvloeden van de aankopen van winkelbezoekers. Het bedrijfstakoverkoepelende onderzoek werd vandaag uitgebracht door Mindtree [http://www.mindtree.com ], een toonaangevend bedrijf in digitale transformatie en IT.

Veel winkelbezoekers vertrouwen op interactie met verkoopmedewerkers om aankoopbeslissingen te nemen, vooral in complexere productcategorieën zoals consumentenelektronica, woninginrichting en andere. Als ze geholpen worden, leidt dat tot een aanzienlijke verhoging van het bedrag van de transactie van de consument en tot herhalingsaankopen. Maar al te vaak kunnen winkelbezoekers geen verkoopmedewerkers vinden wanneer ze een vraag hebben. Dit is een negatieve ervaring die ervoor zorgt dat klanten naar een andere winkel of een online kanaal gaan.

Verkoopmedewerkers zijn zich ervan bewust dat hun invloed tot meer verkoopconversies leidt. Maar hun inspanningen hebben weinig reikwijdte, omdat ze zowel serieuze kopers als toevallige passanten helpen, waardoor hun efficiëntie en conversieratio verminderd worden.

“De conventionele gedachte in de detailhandel is dat de meeste winkelbezoekers met rust gelaten willen worden en dat verkoopmedewerkers het winkelend publiek te vaak lastigvallen door te proberen hulp te bieden. Het onderzoek van Mindtree schetst een verrassend ander beeld,” aldus Sunil Oberoi, Senior Vice President en hoofd Retail, CPG & Manufacturing, Mindtree. “Winkelbezoekers reageren positief als ze nuttige begeleiding krijgen van een verkoopmedewerker. Tijdige hulp in de winkel kan leiden tot een toename van 80% in de transactiewaarde.”

Gaurav Johri, Senior Vice President en hoofd Platforms & Solutions Group, Mindtree, verklaarde: “Een belangrijk onderdeel van succesvolle omnichannel retailing is het bieden van tijdige en nuttige aanbevelingen aan winkelbezoekers, waardoor deze zich zekerder voelen bij het maken van een aankoop. Er is een enorme onaangeboorde kans voor winkeliers om de conversies in de winkel te verhogen en de klantenbinding te verbeteren. De platforms van Mindtree,Flooresense [http://www.mindtree.com/solutions/flooresense ] en ShotClasses [http://www.mindtree.com/solutions/shotclasses ], zijn gebouwd om verkoopmedewerkers te voorzien van realtime mogelijkheden om de ervaring van het winkelend publiek in de winkel te verbeteren en de verkooptijd te optimaliseren.”

Het doel van het onderzoek – getiteld ‘Impact of Sales associates on the Shopper’s Purchase Journey’ en uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Grail Research – was om de rol te begrijpen die verkoopmedewerkers spelen in het winkeltraject van de consument. De consumentensteekproef omvatte 600 gekwalificeerde winkelbezoekers die aankopen deden van $ 100 of hoger in de afgelopen 3 maanden. De verkoopmedewerkerssteekproef omvatte 100 werknemers van bedrijven verspreid over vijf retailsegmenten: woninginrichting, elektronica en consumentengoederen, warenhuizen, mode-retail en gespecialiseerde detailhandel.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn:

  • De kans dat winkelbezoekers die interactie hebben met een verkoopmedewerker een product kopen is 43 procent hoger, en hun transacties hebben 81 procent meer waarde, in vergelijking met degenen die geen interactie hebben met een verkoopmedewerker. Bovendien is de kans 12 procent groter dat ze de winkel opnieuw bezoeken.
  • Omgekeerd is de kans dat winkelbezoekers een aankoop doen minder als ze niet proactief worden benaderd door een verkoopmedewerker. Veertig procent van de winkelbezoekers zijn niet in staat om een winkelmedewerker te vinden wanneer ze hulp nodig hebben tijdens een typische trip naar de winkel.
  • Eenennegentig procent van de verkoopmedewerkers stemmen er zeer mee in dat positieve interacties met het winkelend publiek leiden tot hogere conversies, maar 94 procent van hen hebben het gevoel dat dit vraagt om geavanceerdere technologische hulpmiddelen en training waar ze momenteel geen toegang tot hebben.

Het onderzoek identificeerde een kloof die bestaat in termen van de in de winkel geboden hulp. Verkoopmedewerkers willen graag toegang hebben tot technologieën die helpen klanten te identificeren die hulp nodig hebben, waardoor hun productiviteit verbeterd wordt. Er zijn echter maar weinig merken die op deze behoefte hebben ingespeeld.

Bedrijven dienen een geautomatiseerd technologieplatform te identificeren dat de mogelijkheid heeft om:

  • Verkoopmedewerkers op de hoogte te brengen om de juiste winkelbezoeker te
    lokaliseren en zich op hem/haar te richten zodra hij/zij de winkel is binnengekomen
  • Aanbevelingen voor aanvullende producten op basis van de productcategorie te delen
  • Te voorzien in tijdige training over nieuwe producten en onderdelen

Trustmark, het eerste keurmerk voor de hele wereld

Amsterdam, 9 juli 2014. Webshop Keurmerk, dat vanaf vandaag Webshop Trustmark heet, is het grootste keurmerk in Nederland en hard op weg het grootste onafhankelijke keurmerk ter wereld te worden. Duizenden winkels hebben zich aangesloten bij het keurmerk dat een groot vertrouwen geniet bij de consument.

Het Webshop Keurmerk heeft in Nederland het meeste aantal aangesloten winkels maar heeft gemerkt dat er steeds meer behoefte is aan een keurmerk en ondersteuning in andere landen. Om die reden is besloten dat Webshop Keurmerk onder de naam Webshop Trustmark wereldwijd zal gaan opereren. Op korte termijn zal Webshop Trustmark in veel Europese en andere landen worden geïntroduceerd. Als eerste land zal Webshop Trustmark vanaf vandaag in België worden gelanceerd. Een aantal winkels hebben zich reeds aangemeld voor een keuring en toelating bij het Belgische Webshop Trustmark (en daarmee tegelijkertijd bij Webshop Label de Qualité voor de Franstalige consument) en worden geactiveerd zodra aan alle vereisten is voldaan.

Webshop Keurmerk/Trustmark is sinds 2001 dé brancheorganisatie en hét Thuiswinkel Keurmerk van thuiswinkels die hun producten en diensten voornamelijk via internet aanbieden. De bij Webshop Trustmark aangesloten winkels staan onder onafhankelijk toezicht van het Trustmark.

Webshop Trustmark beoogt consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke webwinkels en/of thuiswinkels. De aanmeldingen en eventuele klachten worden behandeld door juristen in alle landen. Daarnaast worden winkels periodiek gecontroleerd.

Webshop Trustmark (eerder al bekend als Webshop Keurmerk) scoorde eerder al zeer goede resultaten in een Europees onderzoek.