De Nederlandse boodschappenmarkt is flink in beweging. Recent onderzoek wijst uit dat Nederlandse supermarktketens in verschillende mate risico lopen door online concurrentie. Online bestellen wordt vooral gedaan door één- en tweepersoonshuishoudens en in gebieden met hogere inkomens. Sinds online supermarkt Picnic actief is, heeft deze keten in de gemeenten waar ze actief is het online marktaandeel flink laten groeien. Volgens de onderzoeksresultaten kan Picnic de komend tijd harder groeien wanneer nieuwe bezorggebieden ook worden geselecteerd aan de hand van potentiële groei van online boodschappen per gemeente.

Grote verschillen in risico op omzetdaling van supermarktketens
Nog lang niet alle supermarktketens zijn zich volledig bewust van het risico dat online boodschappen op korte termijn met zich meebrengt. Data-analysebureau Veneficus presenteert deze week een onderzoek waaruit blijkt dat de verwachte daling van de omzet voor de ketens op korte termijn, indien er geen actie wordt ondernomen, 0,89 %, 0,98%, en 0,93% is bij respectievelijk de Albert Heijn, Dirk en Vomar. Albert Heijn zal op korte termijn meer last ondervinden van Picnic dan Jumbo.

Online boodschappen doen blijkt afhankelijk van demografie en omgeving
De mate waarin mensen online boodschappen doen, wordt sterk gedreven door het inkomen waar zij over beschikken. Daarnaast is het online boodschappenvolume lager wanneer er veel supermarkten in de omgeving zijn en de huishoudens in een gemeente relatief groot zijn. In gebieden met veel één- en tweepersoonshuishoudens worden boodschappen dus meer online besteld en in gemeenten met veel 65+’ers wordt minder online besteld.

Picnic kan veel harder groeien!
Picnic (of een andere keten met een sterke online strategie) kan op korte termijn veel online marktgroei behalen indien gemeentes worden gekozen waar dit onderzoek veel potentiële marktgroei aantoont. In de gebieden waar Picnic nog niet opereert is het gemiddeld marktaandeel van online aankopen bij een supermarkt 3.84%. Daarentegen is ditzelfde marktaandeel in de gemeenten waar Picnic is gestart na november 2016 4.11% tegenover 5.16%  in de gemeenten waar zij zijn gestart voor september 2016.

Veneficus Retail Analytics
Data-analysebureau Venficus presenteerde deze week haar onderzoek met daarin belangrijke uitkomsten voor de supermarktbranche. Naast het ‘Randstad Koopstromenonderzoek 2016’ maakten zij voor het onderzoek gebruik van een conceptueel model dat leeftijdsopbouw, gemiddeld inkomen, het percentage uitkeringsgerechtigden én de dekking van het aantal supermarkten meeneemt en zo de samenhang met het online marktaandeel van boodschappen in een gemeente bepaalt.

Meer onderzoeksresultaten vindt u in het whitepaper online.

Redacteur

Comments are closed.