Menu
Nieuws

Het productieproces van kunststof producten

Omvormen van kunststoffen

In diverse sectoren is kunststof een veel gebruikte materiaalsoort. Eén van de bekendere kunststoffen is pvc, dat in de bouw van groot nut is. Pvc heeft tenslotte de positieve eigenschap dat het zich uitstekend mengt met bepaalde weekmakers. Hierdoor is een creatie in welke vorm dan ook mogelijk.
.p
Weekmakers staan voor stoffen die bepaalde producten elastisch maken. Een voorbeeld van een weekmaker is wonderolie of een ander soort vet. Weekmakers worden over het algemeen pas ingezet, zodra er geen andere mogelijkheid is om een bepaalde materiaalsoort buigzaam te krijgen.

Zeer stevig en sterk materiaal 

Over thermoplasten is bekend dat deze materiaalsoorten zo stevig zijn, dat het bijna niet om te vormen is. In die zin is een weekmaker maar al te welkom en wordt deze dan ook ingezet voor uitgebreide mogelijkheden. Dankzij de combinatie met de weekmaker, ontstaat er een rubberachtig mengsel.

Voorgenoemd materiaal kan overigens wel smelten bij extreem hoge verhitting. Om die reden mag het dan ook alleen voorkomen in een werk- en leefomgeving waarbij een eventuele brand niet direct gevaar oplevert. In vliegtuigen zal het bijvoorbeeld al niet voorkomen in een ruimte waar mensen aanwezig zijn. Eventuele brandwonden kunnen niet uitgesloten worden.

Vakkennis 

Vakmensen met een gedegen kennis over kunststoffen en de verdere productie daarvan kunnen u hier vast en zeker meer over vertellen. Laat daarom altijd werkzaamheden met dergelijke materiaalsoorten over aan de deskundigen. Zodra u er niet zeker van bent dat een uitvoerder weet waarover hij praat, laat u uzelf en uw omgeving dan niet verrassen door een menselijke fout.

Binnen elke sector, maar vooral die van de bouw, schuilen altijd gevaren. Het is niet voor niets dat men een gedegen opleiding dient te hebben om dit vak naar behoren uit te kunnen oefenen. Bovendien bestaan er ruimschoots veiligheidsvoorschriften, die men eenvoudigweg zou moeten opvolgen. Om zichzelf maar ook anderen niet in gevaar te brengen, voor de exacte veiligheidsvoorschriften kunt u terecht bij Rijkswaterstaat.