Menu
Bedrijfsvoering

Gratis 30 inzages in Handelsregister en twee opendatasets

De Kamer van Koophandel (KvK) biedt vanaf afgelopen maandag alle ondernemers de mogelijkheid om per jaar 30 gratis inzages te krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan. Daarnaast stelt de KvK kosteloos 2 geanonimiseerde sets met open data beschikbaar waarmee analyses en bijvoorbeeld apps gemaakt kunnen worden.

De ene set is een geanonimiseerd overzicht van ondernemingen en in de andere set zitten geanonimiseerde gegevens uit jaarrekeningen. Analyses kunnen gemaakt worden tot op het niveau van een woonplaats.

KvK-bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk: “We zijn verheugd over deze stap. Dit is een stimulans voor het innoverend vermogen van Nederland en de rechtszekerheid in het handelsverkeer, omdat het raadplegen van het Handelsregister voor alle ondernemers laagdrempeliger wordt.”

Gemakkelijk bedrijven checken via de KvK App Handelsregister
De KvK stelt de inzages in het Handelsregister beschikbaar via de KvK App Handelsregister. Die is via de appstores van Apple en Android te downloaden. Bij de inzages in het Handelsregister kan het zowel gaan om eigen gegevens van de ondernemer als om gegevens van andere ondernemingen. Het gratis kunnen inzien van gegevens maakt het laagdrempeliger om te checken of een onderneming daadwerkelijk bestaat en wie bijvoorbeeld bevoegd is om te handelen namens een onderneming.

Open data
De sets met open data over bedrijven en jaarrekeningen worden wekelijks ververst. Ze bieden de mogelijkheid om visualisaties en doorsnedes te maken, analyses uit te voeren voor bijvoorbeeld benchmarking, strategie en beleid en om verbanden te leggen met andere bronnen. In de opendataset jaarrekeningen zitten alleen de digitaal gedeponeerde jaarrekeningen. Omdat dit digitaal deponeren sterk toeneemt, zal de betekenis van de deze set alleen maar groter worden in de komende jaren. De KvK hoopt dat deze datasets de markt stimuleren om tools te ontwikkelen die deze data omzetten in betekenisvolle informatie.

‘Betekenisvolle stap’
Minister Kamp van Economische Zaken zegde de gratis inzages en de geanonimiseerde datasets vorig jaar toe aan de Tweede Kamer. Hij noemde dit “een betekenisvolle stap”, ook omdat er met het beschikbaar stellen van deze gegevens weinig risico’s op het gebied van privacy en fraude zijn. Hij geeft hiermee invulling aan het kabinetsbeleid voor open data en de maatschappelijke wens om informatie van het Handelsregister meer als open data te ontsluiten. Deze stap geeft, zo schreef hij vorig jaar in zijn brief aan de Tweede Kamer, ook de ruimte om de effecten van het ter beschikking stellen van het Handelsregister als open data te monitoren en een aantal zaken rondom privacy nader uit te werken.