Category

Eigen Zaak

Category

Kerst en oud en nieuw vallen dit jaar niet op een werkdag, maar in het weekeinde. De Nederlanders eindigen het jaar 2010 dus met drie werkdagen meer dan in andere jaren. Drie extra dagen van productie, dat moet wel goed zijn voor onze economie. Of niet?

”Het effect op onze welvaart is veel minder groot dan op het eerste gezicht lijkt”, mijmert Michiel Vergeer, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder de kerstboom.

”Wij hebben reeksen van cijfers over productie per kwartaal. Doorgaans heeft dat 66 werkdagen, maar het kan dus ook een dag minder zijn. Zo’n dag minder zou dan rekenkundig meer dan een procent moeten schelen in productie, maar dat blijkt in de praktijk niet het geval.”

”Het echte verschil is ongeveer een vijfde van de 1,5 procent die een enkele werkdag rekenkundig scheelt. Dat is dus zo’n 0,3 procent. Het bruto binnenlands product (bbp) is zo’n 600 miljard euro per jaar, dus ongeveer 150 miljard per kwartaal. Als we daar 0,3 procent van nemen, scheelt een werkdag dus meer dan 450 miljoen euro in bbp.”

Schuiven
Vergeer houdt het erop dat het effect beperkt blijft, doordat mensen het bij een werkdag meer in de praktijk toch wat kalmer aandoen. Bovendien kunnen ze schuiven met hun gewone vrije dagen die ze immers door het hele jaar kunnen opnemen.

Daarnaast maakt het in bedrijfstakken waar 24 uur per dag gewerkt wordt voor de productie niet uit wanneer de feestdagen vallen.

Werken op feestdagen kan niettemin voordelig zijn voor gewone productiebedrijven, bijvoorbeeld meubelfabrieken. De werkgever betaalt gewoon het maandloon en daar staat meer werk tegenover. ”We moeten dat effect bepaald niet overdrijven””, vindt Vergeer. De werkgever heeft dan wel een voordeeltje, maar is geen spekkoper.

Bron: Nederland wint miljard met 3 extra werkdagen, nuzakelijk.nl, 24 december 2010

Op 18 november 2010 vond in NEMO Amsterdam een exclusief evenement plaats waar koplopers op het gebied van elektrische mobiliteit samenkwamen met MKB-ondernemers uit dezelfde branche. Geselecteerde partijen met concrete plannen voor gebruik van elektrische producten werden direct gekoppeld aan partijen met een concreet aanbod. De partijen werden uitgedaagd om elkaars behoeften en uitdagingen te leren kennen. Bovendien werden de laatste elektrische mobiele producten ter plaatse gepresenteerd.

Ruim zeventig ondernemers en 30 koplopers en beleidsmakers kwamen samen onder leiding van Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers. Ze zijn bijeen om ideeën op te doen en nieuwe netwerken te vormen rond duurzame vormen van mobiliteit. Als sprankelend voorbeeld werd door autocoureur Tim Coronel de elektrische ecologische racewagen van NPSP onthuld.

De Amsterdam’ voor anker
Buiten ligt een replica van het 18de eeuwse schip ‘De Amsterdam’ voor anker, terwijl binnen wordt gediscussieerd over zijn 21e eeuwse opvolgers. Na boeiende lezingen van Luud Schimmelpennink, de bedenker van de Witkar in de jaren ’60 en Marc Beusenberg van de Universiteit Twente over de mogelijkheden en de uitdagingen rond elektrische mobiliteit, is het de beurt aan de bedrijven zelf.  Tien ‘koplopers’, geselecteerde partijen met concrete plannen voor gebruik van elektrische vervoermiddelen, presenteren zich en leggen een concrete vraag aan de aanwezigen voor.

Zo wil TNT graag het eerste uitstootvrije transportbedrijf ter wereld worden en kijkt daarbij nadrukkelijk naar elektrisch vervoer. Maar hoe dit te bereiken? De gemeente Amsterdam wil haar bewoners afhelpen van vooroordelen rondom elektrisch rijden, zoals problemen met de actieradius, de snelheid, kosten, enzovoort en vraagt zich af hoe de infrastructuur rondom het opladen eruit zou moeten zien. 85 Procent van alle auto’s in de stad staat immers in de openbare ruimte. En ook Rijkswaterstaat houdt zich bezig met de vraag hoe oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s eruit zouden moeten zien, maar dan op de snelwegen.

Grote speler Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over het geruisloos voortbewegen van elektrische voertuigen, wat het risico op aanrijdingen immers aanzienlijk kan vergroten. En de samenwerkende partijen Eco Motiv, Ebretti en QWIC zijn producenten van elektrische scooters en willen graag de vooroordelen die rondom hun producten leven graag wegnemen. Zij vragen zich af of de oplossing ligt in betere communicatie, in nieuwe technologieën, of in heel iets anders?

“Elektrische mobiliteit staat hoog op de politieke agenda en ondernemers zien hierin toekomst. In de praktijk blijkt het voor veel ondernemers lastig om daadwerkelijk gebruik te maken van deze vorm van vervoer óf om hun klant te overtuigen van het voordeel van elektrisch rijden. Het aanbod matcht nog niet met de vraag. Partijen weten elkaar nog niet goed te vinden. Daar brengen wij met dit evenement verandering in,” vertelt Ruben van der Horst, innovatieadviseur bij Syntens.

Matchmaking
Mark Bolech van TNO heeft al flink wat visitekaartjes van geïnteresseerde bedrijven verzameld. “Zeker voor TNO is het lastig om mkb-ondernemers te leren kennen, maar ik heb er hier al veel gesproken. Ik heb goede hoop dat de komende maanden een aantal van deze ondernemers ons concreet iets kunnen leren.”

Colin Gros van GroenerAmsterdam.nl heeft een service waarbij de auto, de oplaadpaal en de parkeerplek in één moeite door worden geregeld. “Deze bijeenkomst brengt een hoop partijen bij elkaar die voor mij heel interessant zijn om mijn doel te bereiken: Amsterdam groener maken.” Albert de Gier van Albertronic sprak een bedrijf dat elektrische karts bouwt en geïnteresseerd is geraakt in zijn kennis op het gebied van accu’s. “Zulke mensen spreek je normaal niet zo makkelijk. Daarom is dit ook zo’n goede bijeenkomst: zulke contacten helpen je verder.”

Ook Jeroen Schutter van de gemeente Amsterdam is enthousiast: “Wij willen als gemeente zo snel mogelijk elektrisch vervoer introduceren en we hebben het bedrijfsleven nodig om dat samen aan te jagen. We zijn zelf al een jaar bezig om bedrijven op dit vlak bij elkaar te brengen. Dit initiatief sluit daar natuurlijk perfect op aan.” Zijn collega Maarten van Casteren vult aan: “Ik sprak iemand die een idee had hoe je efficiënt veel auto’s en boten tegelijkertijd kunt opladen. Andere ondernemers hadden weer interessante ideeën over het design van zo’n oplaadpaal. Zo maak je hier allerlei interessante contacten.”

Als de koplopers na afloop wordt gevraagd wat ze van de avond vinden, klinkt er niets dan lof. Als de deelnemers even later tevreden de Amsterdamse avond inlopen, is de toekomst van elektrische mobiliteit weer een stap dichterbij gekomen.

Voor meer informatie www.syntens.nl/elektrischemobiliteit of neem contact op met Ruben van de Horst, telefoonnummer 088 – 444 0 261 of Corina den Besten via 088 – 444 0 060.

Gerenommeerd producent van bedienings- en schakelpanelen TELE besturingstechniek, is afgelopen week overgenomen door Motion Control Automation (MCA) te Varsseveld. MCA wil met de overname haar positie als totaalleverancier van aandrijftechniek ten behoeve van de industriële automatisering versterken. Op initiatief van verkoper ATG heeft MCA, in overleg met haar adviseur Marktlink, het huidige management bij de overname betrokken. De komende jaren zullen de nieuwe eigenaren Eg Waaijman en Jos ter Hedde de ondernemingen integreren en gezamenlijk verder voortzetten en uitbouwen.

TELE besturingstechniek maakte onderdeel uit van ATG, een industriële holding te Hengelo. MCA is reeds jaren een tevreden afnemer van de besturingspanelen die TELE besturingstechniek produceert. Deze besturingspanelen verwerkt zij in haar aandrijvingen. Marktontwikkelingen zorgen voor een steeds grotere vraag naar totaalleveranciers binnen de industriële automatisering. MCA speelt hierop in door zich voornamelijk te richten op het leveren van turn-key projecten.

Waaijman
Besturingspanelen vormen een cruciaal onderdeel in de projecten van MCA. Waaijman van MCA heeft fusie- en overnamespecialist Marktlink ingeschakeld om TELE besturingstechniek te benaderen en hem te begeleiden bij het overnameproces. Gezamenlijk met Marktlink is Waaijman in gesprek gegaan met TELE besturingstechniek. Uit deze gesprekken werd duidelijk dat de assistent bedrijfsleider van TELE besturingstechniek, Jos ter Hedde (44),  graag wilde participeren in de onderneming. Omdat de onderneming met 13 medewerkers in Hengelo gevestigd is en MCA in Varsseveld moest er op locatie ook management aanwezig zijn. Het huidige management, de heren Ter Riet en Ter Hedde, zullen de bedrijfsvoering van de onderneming in Hengelo als gebruikelijk voortzetten. Commercieel en intern zullen de organisaties de komende tijd op elkaar afgestemd worden en wordt gezocht naar extra arbeidskrachten.

In de voorbereiding naar de overdracht hebben de heren Ter Hedde en Waaijman samen met hun adviseurs reeds op regelmatige basis overleg gevoerd met betrekking tot de invulling van de overname. Waaijman zegt positief te zijn over de bemiddeling en de adviserende rol van overnamespecialist Marktlink: “Het  is een perfecte partij die de overname tot in de kleinste details heeft begeleid en geregeld”. De kersverse eigenaren hebben er alle vertrouwen in dat de overname een versterking voor de onderneming als geheel vormt. Ze willen de komende jaren gebruiken om de interne organisaties op elkaar af te stemmen en de marktpositie van beide organisaties verder te versterken.