Rubriek

Opleiding en cursussen

Rubriek

Welke competenties of eigenschappen moet je als leider hebben om Future Proof te zijn? De NCD, de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren, deed er onderzoek naar. Met opvallende resultaten! Vooral ook door wat er NIET op het lijstje staat.

De deelnemers aan het onderzoek kregen diverse competenties voorgelegd en kregen ook ruimte voor eigen inbreng. Op het lijstje stond onder andere authenticiteit, visie, integriteit en strategisch inzicht. Gek genoeg reageerden 45,4% van de vrouwen tegenover 17,71% van de mannen. Alsof mannen de ‘shit van vandaag’ belangrijker vinden.

Bij mannen staat Strategie en Zelfkritisch vermogen op nummer 1 en 2, bij vrouwen is dat precies andersom. Inspiratie staat bij mannen op de 4e plaats, bij vrouwen valt die net buiten de top 5. De lijstjes ontlopen elkaar dus niet zoveel. Wel opvallend dat zelfkritisch vermogen zo hoog scoort en de Top 5 domineert.

Nog opvallender is wat er NIET op die Top 5 staat. Compenties als Risicomanagement, HR ontwikkeling, Duidelijk zijn en Technologische ontwikkeling haalden de Top 5 niet eens. Terwijl mensen juist een erg belangrijke factor zijn binnen een bedrijf en onduidelijke communicatie de meest gehoorde klacht is. Tevens kwam uit eerder onderzoek van de NCD al het belang van technologische kennis naar voren.

Bij nader onderzoek bleek dat mannen strategie vooral zien als plan en vrouwen als visie. Bij zelfreflectie is het voor mannen een functioneel gegeven en voor vrouwen een emotioneel gegeven. Je moet dus voorzichtig zijn met conclusies”, meent Gerard van Vliet, directeur van de NCD. Hij is zelf van mening dat juist deze verschillen nog eens duidelijk maken dat juist de mix van mannen en vrouwen aan de top van organisaties de beste garantie is voor blijvende resultaten.

Op 14 april a.s. organiseert de NCD in het Amstelhotel in Amsterdam het M/V Factor event, waarin de resultaten van het onderzoek mede centraal staan.

De wereld verandert razendsnel. Kijkend naar de arbeidsmarkt is de verwachting dat robotisering en technologisering een grote stempel gaan drukken op de vraag naar arbeidskrachten. Werk verandert van inhoud en van vorm. Vast omschreven banen maken plaats voor een behoefte aan wisselende competenties. Creativiteit en sociale competenties worden belangrijker. Vakmanschap blijft belangrijk als het bij kan dragen aan innovatie. Werk is tijdelijk, wisselend, en niet plaats en tijd gebonden. Maar wat betekent dat voor de werkende? Hoe weten we de snelheid van verandering te volgen?

In deze toekomst wordt van de werkende verwacht dat hij zelf vorm en inhoud geeft aan zijn/haar loopbaan. Dat betekent dat hij /zij zich blijft ontwikkelen, en beschikt over voldoende creativiteit en sociale competenties en een up to date vakmanschap. De werkgever biedt de werkende geen baan meer voor het leven maar heeft een verantwoordelijkheid om de werkende te faciliteren en mogelijkheden tot ontwikkeling te bieden.

Sociale partners kunnen hier in een cao en als bestuurders van O&O-fondsen kaders voor stellen, maar het vraagt ook een blik over de sectorgrenzen heen. Ook de overheid zoekt nog naar de rol die zij hierin kan spelen, blijkt ook uit de advies aanvraag die naar de SER is gegaan over de gevolgen van technologische ontwikkelingen – waaronder robotisering – voor de arbeidsmarkt. De minister vroeg zich recent nog af, of er wellicht een scholingsplicht ingevoerd zou moeten worden.

Op initiatief van het Platform Opleiding & Ontwikkeling en het Landelijk overleg Scholingsfondsen geven Prof. Dr. Peter van Lieshout, hoogleraar maatschappij wetenschappen en oud WRR-lid, Doekle Terpstra, aanjager techniekpact en zorgpact, en Minister Lodewijk Asscher van SZW hun visie op die veranderende arbeidsmarkt en scholing voor iedereen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij www.platformoeno.nl

Er komen in bedrijven, en ongetwijfeld ook in het bedrijf waar u werkzaam bent, geregeld projecten voor. Deze projecten vereisen vaak een specifieke aanpak, die verschilt van andere projecten. Projectmanagement is enorm belangrijk om deze projecten succesvol af te ronden.

specifieke projecten
Projecten kunnen urgent zijn, kunnen een lage prioriteit hebben, kunnen veel geld opleveren of kunnen relatief weinig geld opleveren. Elk project is anders en heeft behoefte aan een eigen aanpak. Hierdoor is projectmanagement zó belangrijk voor een goed resultaat.

mislukte projecten
Mislukte projecten voorkomen kan door het aanbieden van een training projectmanagement. Een mislukt project kost uw organisatie naar alle waarschijnlijkheid geld en kost u wellicht uw reputatie, of erger nog uw baan. In een mislukt project is doorgaans veel geld gestoken, terwijl de opbrengsten tegenvallen. Dit kan voorkomen worden met effectief projectmanagement.

trainingen
Deze trainingen kunnen verschillende aspecten van projectmanagement benadrukken. Hieronder worden een aantal relevante onderwerpen behandeld.
•Effectief leiderschap: de stijl van leidinggeven is afhankelijk van het type project. Er kan gekozen worden voor een harde aanpak door strak op de groep ‘te zitten’ of voor een zachtere aanpak door een soort mentor te vormen.
•Effectief communiceren: communicatie is enorm belangrijk om het project succesvol af te ronden. Maar vaak is nog onbekend op welke wijze de communicatie het beste verloopt.
•Conflicthantering en onderhandelen: gedurende nagenoeg ieder project verschillen er wel meningen van teamleden over verschillende onderwerpen. Effectief onderhandelen is enorm belangrijk om mogelijke conflicten te voorkomen.

één team, één taak
Misschien wel het allerbelangrijkste van projectmanagement is ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Iedereen moet uiteindelijk hetzelfde doel nastreven. Door ervoor te zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt en gemotiveerd te werk gaat, kunt u de grootste projecten zo snel mogelijk afronden.

Een opleiding volgt men meestal om goede redenen. Soms op verzoek van de werkgever, maar vaker uit eigen initiatief omdat u zich zelf verder wilt ontwikkelen. En er zijn genoeg mogelijkheden. Wilt u een opleiding voor het bedrijfsleven, of wilt u ook daarbuiten gebruik maken van een betere, of andere opleiding?

Diverse vragen

Waar wilt u de opleiding gaan volgen? Business opleidingen zijn niet beperkt tot uw land van herkomst. Ze worden wereldwijd aangeboden door bekende en minder bekende instituten, en in diverse talen. Door de ontwikkelingen op het gebied van internet technologie is het heel goed mogelijk ook online, dus thuis, een business opleiding te volgen.

Dan is er ook nog de vraag, hoe ver wilt u gaan? Wat is uw huidige opleidingsniveau en welk niveau wilt u bereiken met de volgende opleiding of opleidingen?

Keuze

Heel belangrijk bij de keuze van uw opleiding is de vraag; biedt de opleiding die u volgt een meerwaarde voor uzelf, voor uw bedrijf, of voor de organisatie die u moet gaan leiden?

Meerdere opleidingen mogelijk

Zelfs binnen de opleiding voor bijvoorbeeld de Master titel zijn er veel mogelijkheden. Een MBA cursus kunt u volgen op diverse vakgebieden, van milieuwetgeving tot daadwerkelijke administratie. Bij het maken van die keuze is het belangrijk te weten wat u in de toekomst gaat doen.

Ook is het mogelijk een business opleiding te volgen op diverse niveaus. Van middelbare school financial management, via VWO tot universitaire opleidingen tot een International business and management opleidingen van gerenommeerde Business Schools.
Een vak leren

Tot een aantal jaren geleden leerden mensen een vak om in het bedrijfsleven te gaan werken, tegenwoordig is een op de acht werkende Nederlander zelfstandig ondernemer. Ook opleidingen sluiten daarbij aan op wat steeds belangrijker wordt:

• Het ondernemerschap opnemen in het curriculum;

• Het verwijderen van praktische beperkingen voor studenten die hun eigen onderneming hebben.

• Het mogelijk maken voor beginnende ondernemers om beter gebruik te maken van bestaande expertise.

Vanuit de werkomgeving naar een eigen onderneming?

Door het grote aanbod is het niet moeilijk een business opleiding te vinden die ook vanuit een werkomgeving gevolgd kan worden. Dat geeft u de mogelijkheid te werken, en tegelijk aan uw toekomst te werken.

Een paar voorbeelden: MBA

• International MBA, met diverse specialisaties

• MBA/Masters in Financial Management

• Executive MBA